Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh được chú trọng

Phan Tân| 20/07/2021 08:29

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho các đối tượng được chú trọng, chất lượng từng bước được nâng lên.

ADQuảng cáo

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh cử 4 đợt cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự Quân khu 5 và tổ chức 2 khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 tại Trung tâm giáo dục QP-AN tỉnh. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên và gắn với chương trình học tập.

ADQuảng cáo

Thông qua các nội dung về giáo dục QP-AN, cán bộ, đảng viên, người dân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Điều này thể hiện rõ trên các mặt như cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Toàn tỉnh đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuy Đức; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ở 4/20 xã trong năm 2021. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chú trọng xây dựng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh được chú trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO