Công an Đăk Ha uô jông hâux lưv por vêv an ninh tsâtx tưx ntơưv trôngx qơư

Minh Huyền| 09/09/2022 10:37

Nôngz nhôngl đhâu, Công an xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz tham mưu Đảng wiv, UBND xar ban hanhx ntâu văn banv cil txus bov đamv an ninh trâtx tưx sâuv thangx tsangv haz kra uô jông tsưc năng, đăngs nuv tâu zos. Hur ntơư, lưx lươngs zov chênhr uô jông tsangz cxênhx phangx tangr muôs zuôr tiz nênhs; phangx, tangr nênhs cxuv muôx tuv tsưc, nênhs cxuv yangz đhâu têz qơưs; hâux lưv phangx, tangr haz cxênhz seiz zênhz yuôx…

ADQuảng cáo

Hur 6 hli hâur shông 2022, Công an xar Đăk Ha tưz tham mưu Đảng wiv, UBND xar tưz uô jông hâux lưv bov đamv an ninh sâuv thangx tsangv xar; cênhz đrul kra uô chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19; xưv lir zaiv cêr 3 chuôv cxoz txiv trâus moz, 6 chuôv tuz sangz chuôz tangv, 4 chuôv tai nanx zos thông, 4 chuôv muôs zuôr cxuv chei zênhz yuôx, ntêk 1 tus tiz nênhs trui nar zos Công an hênhx Krông Nô sâu Cuêt tinhv trui nar… Zos li an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv xar tâu bov đamv, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tâu nhoz tax tul. Công an xar Đăk Ha tâu Jamr đôc Công an xênhr khơưs ntơưr kruôs haz Bôx Công an thươngv chênhr “viv muôx thanhx tich jông yangx hur phangx, tangr nênhs cxuv”.

Công an xar tsov cưv Lêr kruôz hu phong tsox “Tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs” ntơưv jos 5

ADQuảng cáo

Đaix uir Hạng A Lồng, Công an xar Đăk Ha kra pêx xinhv chênhr phangx cxuô zangv nênhs cxuv hur chor nuz lêr, tsaz

Công an xar cênhz đrul Mătx trâns Têz qơưs Việt Nam xar phaiz ntơưr kruôz ntuôl tsưr ziv phangx, tangr phuôz zuôv mos nhuôs zâu trâu pêx xinhv

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Đăk Ha uô jông hâux lưv por vêv an ninh tsâtx tưx ntơưv trôngx qơư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO