Chính sách

Còn nhiều điểm yếu cải cách hành chính ở Đắk Mil, Đắk R'lấp

Hoàng Thanh 14/09/2023 05:04

Đắk Mil và Đắk R’lấp đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, hai địa bàn này vẫn còn nhiều tồn tại, cần sớm khắc phục để phục vụ người dân tốt hơn.

ADQuảng cáo

Nhiều chuyển biến

Năm 2022, Chỉ số CCHC cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có nhiều cải thiện so với năm 2021. Không có địa phương nào được xếp loại xuất sắc; 4 huyện, thành phố xếp loại tốt và 4 huyện xếp loại khá. Trong đó, Đắk R’lấp nằm ở nhóm xếp loại tốt. Còn Đắk Mil chỉ xếp loại khá, tụt 1 bậc so với năm 2021.

Chính vì vậy mà năm 2023, các địa phương nỗ lực CCHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các địa phương đã cải thiện Chỉ số CCHC so với năm 2022.

doan-lien-nganh-kiem-tra-cong-tac-cchc-tai-huyen-dak-mil.-anh-t.b-(1).jpg
Đoàn liên ngành kiểm tra công tác CCHC tại huyện Đắk Mil

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra tại huyện Đắk Mil và Đắk R’lấp. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận nỗ lực và chỉ ra những tồn tại, tìm hướng tháo gỡ cho 2 địa phương trong CCHC.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành đã kiểm tra toàn diện công tác CCHC ở hai địa phương này. Điểm sáng là hai địa phương cơ bản đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Huyện Đắk Mil đề ra 7 nội dung, với 39 nhiệm vụ trọng tâm về CCHC. 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã thực hiện được 22/39 nhiệm vụ, đạt 56,4%. Huyện Đắk R’lấp đề ra 7 nội dung, với 30 nhiệm vụ trọng tâm; 6 tháng đầu năm, huyện thực hiện được 19/30 hoạt động, đạt 63,33%.

Ngay từ đầu năm, hai huyện đã đề ra kế hoạch thực hiện CCHC một cách cụ thể. Các địa phương ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

UBND hai huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND cấp xã rà soát, đơn giản hoá TTHC và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình nội bộ không cần thiết.

Huyện tập trung cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; thực hiện công bố công khai TTHC theo quy định. UBND 2 huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Hai địa phương còn thực hiện niêm yết, công khai TTHC bằng bản giấy, mã QR tại bộ phận một cửa và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. 100% các phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND cấp xã đã áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Trong đó, tỷ lệ văn bản điện tử của huyện Đắk Mil đạt 16.075/18.911 văn bản, chiếm 85% (văn bản đến và đi). 90% cán bộ, công chức của huyện sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản, thực hiện giao dịch hành chính với kho bạc, thuế.

Tỷ lệ văn bản điện tử (trừ văn bản mật) huyện Đắk R’lấp được phát hành 100% trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Việc triển khai đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, các cá nhân là lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn đạt 100%. Tỷ lệ sử dụng chữ ký số ở Đắk Mil thường xuyên đạt trên 90%..

UBND 4 xã của Đắk Mil, Đắk R'lấp đã kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của bộ phận một cửa; niêm yết TTHC và thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

4 xã này có sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả; hồ sơ trễ hạn có văn bản xin lỗi; cập nhật đầy đủ trên hệ thống phần mềm một cửa. Các xã thực hiện đo lường, kháo sát, xây dựng báo cáo kết quả về sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định…

Những hạn chế, thiếu sót

ADQuảng cáo

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Đoàn kiểm tra liên ngành, công tác CCHC của Đắk Mil, Đắk R'lấp vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Điển hình, công tác tuyên truyền CCHC chưa hiệu quả, hình thức chưa đa dạng; chưa chủ động rà soát đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; chưa thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy trình nội bộ trên hệ thống một cửa điện tử, nhất là quy trình thuộc lĩnh vực đất đai...

Ngoài ra, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức ở hai huyện còn chưa nghiêm. Hai huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch được giao.

Sự phối hợp giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hai huyện với bộ phận một cửa, chi cục thuế khu vực trong thông báo thuế đối với lĩnh vực đất đai chưa tốt.

Việc triển khai thực hiện, kiểm tra cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa hiệu quả. Tại các phòng, UBND cấp xã của hai huyện, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trễ hạn và trả hồ sơ lại cho người dân còn cao, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

Hai huyện có một số hồ sơ TTHC trễ hạn, nhưng không có văn bản xin lỗi tổ chức, người dân và hẹn lại thời gian trả kết quả theo quy định..

Các biện pháp khắc phục

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn liên ngành đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra và triển khai ngay các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành CCHC.

Hai huyện tổ chức kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở, rút kinh nghiệm trong CCHC. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm, vi phạm trong triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC, giải quyết TTHC, gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hai huyện hực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC; quán triệt, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử đúng quy định.

Việc giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống ở hai huyện cần bảo đảm đồng bộ với hồ sơ giấy thực tế; bảo đảm sự trùng khớp giữa thành phần hồ sơ điện tử lưu trên phần mềm với hồ sơ giấy;

100% kết quả TTHC của hai huyện phải được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến. Hai huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm việc ký chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử nhằm đảm bảo tính pháp lý của văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND hai huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã trên địa bàn nghiêm túc sử dụng thư điện tử công vụ (mail.daknong.gov.vn) để trao đổi, gửi nhận văn bản phục vụ nhu cầu công việc.

Hai huyện khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị ban hành trái với quy định của Trung ương và cấp tỉnh.

Việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo UBND cấp xã với Nhân dân trên địa bàn cần thực chất, hiệu quả… Hai huyện xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI tại địa phương.

chi-nhanh-van-phong-dang-ky-dat-dai-huyen-dak-mil.-(1).jpg
Kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Mil

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hai huyện kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đất đai. Trong đó, cần tránh kéo dài thời gian giải quyết TTHC làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, tổ chức…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn nhiều điểm yếu cải cách hành chính ở Đắk Mil, Đắk R'lấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO