Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vận hành hiệu quả

Hưng Nguyên| 19/12/2022 18:28

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Năm 2022, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 137 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành. Bộ đã tiếp nhận, trả lời 638 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương; 119 phản ánh, kiến  nghị của người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định 32 đề nghị xây dựng văn bản và 251 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Các tổ chức pháp chế các bộ, ngành thẩm định 521 dự thảo văn bản. 

Sở Tư pháp các tỉnh, thành thẩm định 308 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND và 4.675 dự thảo VBQPPL; các phòng tư pháp thẩm định 2.836 dự thảo VBQPPL. 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được ngành Tư pháp xây dựng và vận hành hiệu quả, duy trì, kết nối, chia sẻ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn ngành đã giải quyết kịp thời hàng triệu yêu cầu của người dân trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế có nhiều dấu ấn quan trọng…

Tuy nhiên, công tác tư pháp năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Việc theo dõi thi hành pháp luật còn lúng túng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nơi, có lúc còn nặng về hình thức dẫn tới hiệu quả chưa cao…

Các cá nhân được Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Năm 2023, ngành Tư pháp định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp để hoàn thành. Trong đó, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.

Ngành Tư pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đầu tư nguồn nhân lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được.

Kết quả này thể hiện qua đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của từng địa phương. Đồng chí Phạm Bình Minh cũng gợi mở nhiều định hướng, nhiệm vụ cụ thể để ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vận hành hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO