Cơ bản các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương

23/05/2024 18:02

Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm.

Cơ bản các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương- Ảnh 1.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chia sẻ về tiến độ hoàn thiện vị trí việc làm của các Bộ ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, về việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương theo đề án của Ban Chấp hành Trung ương phê duyệt tại Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, đến nay, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cụ thể đã ban hành 10 Thông tư. 

Kết quả tổng hợp đến nay như sau: trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thì có 840 vị trí, vị trí lãnh đạo quản lý chiếm 122 vị trí, công chức chuyên ngành có 656 vị trí, công chức chuyên môn nghiệp vụ dùng chung là có 40 vị trí và các vị trí hỗ trợ phục vụ có 22 vị trí.

Trong các cơ quan thuộc Chính phủ có 31 vị trí chức danh, lãnh đạo quản lý, các vị trí còn lại là nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, vị trí hỗ trợ, phục vụ thì áp dụng theo hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay, chúng ta xác định là có 599 vị trí, trong đó lãnh đạo quản lý là 110 vị trí, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có 392 vị trí, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung là 30 vị trí, các vị trí hỗ trợ, phục vụ có 27 vị trí. 

Đối với cấp xã thì có 11 vị trí, trong đó cán bộ có 11 vị trí và công chức cấp xã là 6 vị trí. 

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thì đến nay, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ.

Cũng theo ông Minh, nếu chúng ta làm tốt việc xác định được chuẩn về mặt vị trí việc làm thì số lượng sẽ bị giảm đi, rõ người, rõ việc, rõ được chức trách, nhiệm vụ của từng người trong vị trí công việc đó. Đây cũng là cơ sở để tái cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng hiệu quả của nền công vụ.

Ông Minh cho biết thêm, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, chúng ta đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn. Còn bây giờ, tất nhiên có thể trong thực tiễn, bộ ngành này, địa phương kia làm vị trí này có vướng mắc, nó không phải là vấn đề căn bản mà là giải quyết tình huống cụ thể. 

Bộ Nội vụ thường xuyên giải đáp những ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Theo thống kê của Văn phòng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này, các phản ánh của bộ, ngành, địa phương đã được Bộ giải quyết 100%.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/co-ban-cac-bo-nganh-dia-phuong-hoan-thanh-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-chuan-bi-cho-cai-cach-tien-luong-119240523180207609.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ bản các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO