Chính trị

Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng

Hoàng Bảo 23/10/2023 05:36

Các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), cải cách hoạt động bằng số hóa, góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác đảng.

ADQuảng cáo

CĐS trong công tác tuyên giáo

Theo đồng chí Vũ Tá Long, TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy Đắk Nông, thời gian qua, Chi bộ BTG đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; điều tra xã hội học, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

BTG Tỉnh ủy chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức, trong đó ưu tiên hình thức trực tuyến. Hằng năm, BTG Tỉnh ủy tổ chức 2 - 3 hội nghị cập nhật thông tin lý luận chính trị, thông tin thời sự, chuyên đề; 12 hội nghị báo cáo viên cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị tỉnh, huyện theo hình thức trực tuyến đến cấp xã. Đặc biệt, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII góp phần phổ biến, đưa nghị quyết của Đảng đến gần các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, Chi bộ BTG Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị sử dụng ứng dụng Reputa của Viettel tổng hợp thông tin nổi cộm, phức tạp phục vụ công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, định hướng báo chí và dư luận, nhất là trên môi trường mạng xã hội.

img_3044(1).jpg
Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến đã tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Các cuộc điều tra xã hội học chuyên đề hằng năm được BTG Tỉnh ủy áp dụng song song 2 hình thức phỏng vấn trực tiếp qua bảng hỏi và điều tra qua phiếu điện tử. Trong đó, việc điều tra qua phiếu điện tử giúp mở rộng đối tượng tham gia trả lời, tăng diện lan tỏa, tiết kiệm chi phí.

Điểm mới trong điều tra xã hội học là kết quả được xử lý bằng phần mềm Epi Data, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, làm cơ sở dữ liệu để xây dựng báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, BTG Tỉnh ủy còn xây dựng các trang, nhóm tuyên truyền, kênh truyền thông trên mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo

Tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông trong lĩnh vực hành chính văn phòng, đơn vị đã áp dụng Hệ thống chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy vào quản lý, gửi, nhận văn bản trên mạng internet. Đây là hệ thống văn phòng điện tử mới gồm đầy đủ các phân hệ như quản lý văn bản đến/văn bản đi/văn bản đi nội bộ; văn thư - lưu trữ, hồ sơ tài liệu, đánh giá, tích hợp hệ thống gửi nhận văn bản liên thông giữa khối đảng và khối chính quyền...

Hệ thống được bổ sung một số tính năng nghiệp vụ mới nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác văn phòng và sẵn sàng cho việc mở rộng theo cải cách hành chính trong Đảng. Toàn bộ quy trình soạn thảo, ký số, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận, lưu trữ văn bản đều được thực hiện trên môi trường số. Nhiều ứng dụng văn phòng đã được số hóa và liên kết như lịch tuần công việc, đăng ký công tác, quản lý công tác…

ADQuảng cáo

Đi đôi với đó, hạ tầng CNTT được Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phần mềm ứng dụng phục vụ lãnh đạo điều hành, tác nghiệp chuyên môn được triển khai, sử dụng. Đến nay, hầu hết các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cấp xã và cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền đã sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy. Toàn tỉnh thực hiện chuẩn hóa quy trình gửi nhận văn bản trên 1 phần mềm duy nhất trong khối đảng và liên thông 4 cấp có tích hợp chữ ký số, bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình được kết nối trực tiếp Trung ương với Tỉnh ủy và truyền tiếp đến 10 điểm cầu cấp huyện, 71 đảng ủy xã, phường, thị trấn qua Hệ thống giao ban trực tuyến của UBND tỉnh.

Hiệu quả CĐS trong công tác Đảng

Toàn Đảng bộ Khối hiện có 69 TCCS đảng trực thuộc với hơn 3.100 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến 2030, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều có nhận thức, kinh nghiệm và năng lực ứng dụng CNTT. Một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể đã quan tâm ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Riêng Văn phòng Đảng ủy Khối đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

dsc05190(1).jpg
Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác đảng với chủ đề “Từ nhận thức đến hành động” do Đảng ủy Khối tổ chức là dịp để các tổ chức cơ sở đảng học tập kinh nghiệm.

Đảng ủy Khối hiện đã ứng dụng các phần mềm như hệ thống quản lý văn bản và điều hành; quản lý dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên 3.0; Hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng Lotus Notes 8.5; phòng họp trực tuyến...

Điển hình như Phần mềm Quản lý dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên 3.0 (Phần mềm 3.0) đã giúp cho việc nhập, cập nhật và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên kịp thời, nhanh chóng, tránh sai sót, nhầm lẫn và bảo đảm đúng quy định. Tính đến tháng 8/2023, tổng số phiếu đảng viên đang được quản lý trong Phần mềm 3.0 là 3.134 phiếu, trong đó số phiếu đảng viên đã cập nhật đầy đủ 4 trang chiếm tỷ lệ hơn 85%.

Phát biểu tại Hội thảo CĐS trong công tác đảng với chủ đề “Từ nhận thức đến hành động”, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, CĐS trong công tác đảng là cần thiết, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp, thông tin, báo cáo từ Đảng ủy Khối đến các TCCS đảng trực thuộc và ngược lại.

dsc05168.jpg
Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh phát biểu tại Hội thảo CĐS trong công tác đảng với chủ đề “Từ nhận thức đến hành động”.

Đảng ủy Khối đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% văn bản, tài liệu được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản ban hành đều được thực hiện chữ ký số; 100% các hội nghị trực tuyến của Trung ương và Tỉnh ủy được tiếp phát tại điểm cầu Đảng ủy Khối; phòng họp không giấy; xây dựng và đưa vào khai thác thư mục “Số tay điện tử nghiệp vụ công tác đảng”...

Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh cho rằng, các tổ chức đảng tiên phong trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về CĐS trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và thực hành CĐS công tác đảng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO