Chú trọng phát triển đảng viên

Hoàng Bảo| 21/09/2022 09:02

Phát triển đảng viên mới, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức đảng. Tuy nhiên, trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

ADQuảng cáo

Chưa đạt 50% chỉ tiêu

Năm 2022, toàn tỉnh đặt ra chỉ tiêu kết nạp 629 đảng viên mới, thế nhưng đến tháng 8 mới chỉ kết nạp được 281 người, đạt 44,67%; trong đó có 4 đảng bộ thực hiện đạt tỷ lệ cao, gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh 120%, Khối CCQ-DN tỉnh 75,97%, Đắk R'lấp và Công an tỉnh 60%, còn lại chỉ mới đạt từ khoảng 21 đến 28%.

Một trong những nguyên nhân của hiện trạng trên là do thiếu nguồn để phát triển Đảng. Trong khi đó, nhiều quần chúng ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số do trình độ học vấn thấp, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình… không đủ điều kiện để kết nạp. Một số quần chúng ưu tú là người đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di chuyển, sinh sống nhiều nơi nên quá trình xác minh lý lịch gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có những quần chúng ưu tú cả năm vẫn chưa xác minh xong.

Một nguyên nhân nữa, hầu hết các địa bàn vùng nông thôn, khó tìm việc làm tại địa phương nên những thanh niên có đủ tiêu chuẩn để kết nạp Đảng đều đi học hoặc làm ăn xa…

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Đức cho biết “Nhiều năm nay, Ðảng bộ tỉnh không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mà để các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát, dựa trên tình hình thực tế nguồn để đề ra chỉ tiêu phù hợp. Tuy nhiên, một số tổ chức đảng chưa bám sát vào nguồn hiện có dẫn đến tình trạng đăng ký số lượng cao hơn thực tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho việc kết nạp Đảng còn thấp”.

ADQuảng cáo

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Để công tác kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra thì các tổ chức cơ sở đảng phải triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn. Cụ thể, hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào nguồn thực tế hiện có để đăng ký chỉ tiêu phù hợp. Ban tổ chức các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể tạo nguồn, bồi dưỡng, cử đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Địa phương các cấp quan tâm giải quyết, hỗ trợ việc làm cho người lao động để giữ chân đoàn viên ưu tú ở lại địa phương sinh hoạt, làm việc, tạo nguồn cho đảng.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là quần chúng là người đồng bào dân tộc thiểu số không vi phạm chính sách dân số -  kế hoạch hóa gia đình cần được chú trọng.

Đối với phát triển đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, triển khai Hướng dẫn số 08 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu văn bản đề nghị các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh nghiên cứu thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị. Hướng dẫn số 08 được gắn với tiếp tục thực hiện Công văn số 942, ngày 15/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng.

“Tới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo phòng chức năng, phối hợp rà soát, nắm số lượng đảng viên hiện có của các doanh nghiệp để làm việc với họ, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Trên cơ sở đó, đơn vị hướng dẫn thành lập các tổ chức đảng, nếu không đủ đảng viên có thể thành lập các chi bộ ghép... Bởi chỉ khi thành lập được tổ chức đảng thì công tác phát triển đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp mới đạt kết quả như mong muốn”, đồng chí Phạm Văn Đức thông tin thêm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phát triển đảng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO