Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh niên

25/03/2011 08:27

Đảng ta khẳng định: “Cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường XHCN hay không, tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên”. (Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV, khóa VII)...

ADQuảng cáo

Đảng ta khẳng định: “Cáchmạng Việt Nam có vững bước trên con đường XHCN hay không, tùy thuộc vào lựclượng thanh niên, vào việc rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên”. (Nghị quyết Hộinghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV, khóa VII). Chính vì vậy, Đảng taluôn quan tâm đến việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước cho mọitầng lớp nhân dân, nhưng trước hết là cho thế hệ trẻ. Nếu chúng ta chú trọngbồi dưỡng, giáo dục có hiệu quả lí tưởng cách mạng và lòng yêu nước cho hàngchục triệu đoàn viên, thanh niên thì sẽ tạo ra nhân tố quan trọng, động viênđược nguồn lực nội sinh vô tận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19-1-1955, Bác Hồ đến dự lễ khai mạcTrường Đại học nhân dân (Trường đào tạo, bồi dưỡng những thanh niên ưu tú làmnòng cốt cho phong trào thanh niên cả nước trong công cuộc xây dựng hòa bình vàđấu tranh thống nhất nước nhà), Bác Hồ đã có bài nói rất quan trọng về giáo dụcthanh niên.

ADQuảng cáo

 Ở phần đầu bài nói, Bác nhắc nhở thanhniên trong cuộc sống cần phân biệt rõ phải – trái, tốt – xấu, bạn – thù; “Điềugì phải thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sứctránh, dù là một điều trái nhỏ”. Từ đấy, Bác nêu lên “Những điều nên làm”- tứclà những nội dung cụ thể trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện đạo đức thanhniên. Một là, phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động để trở thành côngdân tốt. Hai là, phải cống hiến sức lực, tài năng cho Tổ quốc và cho nhân dân.Ba là, phải có tinh thần tiến công cách mạng trong việc thực hiện mọi nhiệm vụđược giao. Bốn là, “Cần phải trung thành, thật thà, chính trực”. Tómlại, thanh niên phải là người dân hữu ích của đất nước, có lối sống trong sạch,đúng mực…

 Tiếp đó, Bác Hồ căn dặn thanh niên về “Nhữngđiều nên chống”. Đó là: “Cần phải chống tâm lí tự tư, tự lợi, chỉ lo lợiích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lí ham sung sướng và tránh khónhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lườibiếng, xa xỉ; chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kêu ngạo, giả dối, khoekhoang”.

 Bác Hồnhìn thanh niên với một quan điểm rất cách mạng. Trong một buổi nói chuyện vớithanh niên, Bác Hồ nói: “Bác rất yêu mến thanh niên. Vì thanh niên là lớpngười tiếp sức cách mạng, cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụtrách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng. Vì thanhniên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trongsự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộđội, công an nhân dân và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an,bảo vệ Tổ quốc. Vì trong mọi việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâucần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm…”.

 Bác luôn luôn chăm lo trước hết là việcgiáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Bằng những sự việc, Bác vạch chothanh niên thấy rõ bản chất cực kỳ phản động của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩađế quốc, những thủ đoạn bóc lột rất dã man của chúng; qua đó mà thức tỉnh thanhniên đứng lên làm cách mạng.

 Những lời Bác Hồ dạy đối với thanh niêncách đây đã hơn 50 năm, nhưng nay vẫn còn tính thời sự nóng hổi. Dưới sự lãnhđạo, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, 80 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cácthế hệ thanh niên Việt Nam đã trưởng thành, đóng góp to lớn, xứng đáng trongcông cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phongtrào thanh niên, nhiều chương trình hành động cách mạng được phát động và triểnkhai, đã tạo ra khí thế thi đua yêu nước sôi nổi, thể hiện tinh thần sẵn sàngcống hiến của tuổi trẻ. Các phong trào, hoạt động này góp phần quan trọng khẳngđịnh vị trí của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong đời sống xã hội.Thanh niên là một đội quân rất hùng hậu, chiếm 36% dân số cả nước và 55,5% lựclượng lao động xã hội. Các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành, các đoàn thểphối hợp chặt chẽ cùng với Đoàn thanh niên, nhà trường và gia đình làm tốt hơnnữa việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên. Cần nâng cao ý thức tráchnhiệm của người giáo dục và thu hút việc đóng góp của xã hội vào việc giáo dụctinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Việc kết hợp các môi trường: Xã hội, nhàtrường, gia đình là một biểu hiện của xã hội hóa việc giáo dục tinh thần yêunước, là yếu tố quan trọng của hiệu quả công tác giáo dục.

 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làcơ quan chịu trách nhiệm rất lớn trong công tác này, cần phải kịp thời tổng kếtrút kinh nghiệm việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên trong thời gianqua và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

TôPhương

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO