Chủ đầu tư có được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công?

30/04/2024 14:26

Trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không làm thay đổi các nội dung tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 này, sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh.

ADQuảng cáo

Bà Đỗ Cẩm Vân (Hà Nội) hỏi, trong trường hợp các nội dung điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhưng không thuộc trường hợp phải điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 và Khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) và không làm thay đổi các nội dung theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 19 Văn bản số 14/VBHN-BXD ngày 2/10/2023 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì có cần phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung theo quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023 quy định:

ADQuảng cáo

"Trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không làm thay đổi các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này, không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh".

Đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chu-dau-tu-co-duoc-dieu-chinh-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-102240426124011761.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ đầu tư có được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO