Chỉ đạo về cơ chế quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

14/09/2010 09:39

Trong quý IV/2010, Chính phủ sẽ xem xét ban hành 3 Nghị định về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DN 100% vốn nhà nước; về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định về cơ chế tiền lương đối với DN 100% vốn nhà nước

ADQuảng cáo

Trong quý IV/2010, Chính phủ sẽ xemxét ban hành 3 Nghị định về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sởhữu nhà nước đối với DN 100% vốn nhà nước; về chuyển DN 100% vốn nhà nước thànhcông ty cổ phần và Nghị định về cơ chế tiền lương đối với DN 100% vốn nhà nước

Ngày 13/9, tại văn bản số1626/TTg-ĐMDN, Thủ tướng chỉ đạo, trong khi chưa ban hành đủ các văn bản quyphạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước,thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 3/9/2010 về Phiên họp thường kỳChính phủ tháng 8/2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91 thực hiện đúngquy định về cơ chế quản lý đối với DN 100% vốn nhà nước như sau:

Về tổ chức thực hiện các quyền vànghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công tytrách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty nhànước chưa chuyển đổi áp dụng các quy định có liên quan tại Nghị định25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010.

Đối với các tổng công ty 91 thì ápdụng các quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005, Nghị định số86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010. Còncác tập đoàn kinh tế nhà nước áp dụng quy định tại Nghị định 101/2009/NĐ-CPngày 5/11/2009 về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoànkinh tế Nhà nước. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thựchiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày19/8/2010.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Về cơ chế quản lý tài chính, Thủtướng Chính phủ yêu cầu các công ty nhà nước chưa chuyển đổi phải áp dụngtheo quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ vàThông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính.

Đối với cơ chế tiền lương, Thủ tướngChính phủ cho phép các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian chưa xâydựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 của Chính phủ, các công ty nhà nước chưa chuyểnđổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, các tổ chức, đơn vị hiệnđang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước được tiếp tục áp dụng chếđộ tiền lương theo quy định tại các Nghị định số 205/2004/NĐ-CP,206/2004/NĐ-CP, 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định số 141/2007/NĐ-CPngày 5/9/2007 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư dự thảo Nghị định về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩavụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; BộTài chính dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NDD-CPngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổphần; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội dự thảo Nghị định về cơ chếtiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trình Chính phủ xemxét, ban hành trong quý 4/2010.

Q.S(Theo chinhphu.vn)

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ đạo về cơ chế quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO