Chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương

17/12/2023 17:47

Vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương.

ADQuảng cáo

Chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương- Ảnh 1.

Theo đó, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy định như sau:

1. Chế độ hỗ trợ

a) Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú (kể cả người đã nghỉ hưu):

- Thầy thuốc nhân dân: 1.080.000/người/tháng.

- Thầy thuốc ưu tú: 720.000/ người/tháng.

b) Tiền trang phục chuyên môn y tế: 300.000 đồng/người/năm.

c) Bác sĩ đã nghỉ hưu do yêu cầu công tác và căn cứ vào năng lực được hợp đồng làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn: 8.000.000 đồng/người/tháng.

d) Công chức, viên chức ngành y tế nhân kỷ niệm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2” hàng năm: 500.000 đồng/người.

đ) Nhân viên y tế khu phố, ấp ở các phường, thị trấn: 500.000 đồng/người/tháng.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

e) Công chức có chuyên môn y tế làm việc tại Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng y tế các huyện, thị, thành phố: 2.000.000 đồng/người/tháng.

g) Viên chức không có chuyên môn y tế đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế: Tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện

a) Nguồn kinh phí.

- Các nội dung hỗ trợ từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều 1: Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Nội dung hỗ trợ tại điểm g khoản 1 Điều 1: Từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

b) Thời gian thực hiện.

- Từ điểm a đến điểm đ khoản 1 Điều 1: Từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

- Đối với điểm e và điểm g khoản 1 Điều 1: từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/che-do-ho-tro-doi-voi-cong-chuc-vien-chuc-nhan-vien-nganh-y-te-tinh-binh-duong-119231217174721696.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO