Cax phê môngr Tin True coffee

Nguyễn  Nam| 01/12/2022 10:28

Ntơưv cui mô sanv xuât chuôz zis, shông 2019, zơưv Hồ Trọng Tín, nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 4, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) tưz cxiv tsang Hơx tac xar (HTX). Uô kangz ntơư, zơưv liên cêt ntâu tsêr nênhs chia sanv xuât cax phê môngr đrul ntơưr bê “Tin True coffee”.

ADQuảng cáo

HTX sâu hơx đôngx xuôr sanv phâmv trâu nênhs kôngz. Txus nuôr, HTX tưz muôx 8 thanhx viên haz liên cêt trâu 20 tsêr nênhs pêx xinhv hur jos chok muôx yangx 30 ha cax phê, hur ntơư 20 ha cax phê huv tiêu chuânv VietGAP, sanv lươngs 70 tênhr. Cax phê huv tiêu chuânv VietGAP zos hâur pâuk nguên liêus chia HTX Tin True coffee sanv xuât cax phê môngr tsât lươngs saz. Nhis nuôr, HTX muôx 7 sanv phâmv cax phê môngr, iz shông cung câp trâu thix trươngx muôx li 20 tênhr sanv phâmv.

ADQuảng cáo

Chiz cxangz saz grê sanv phâmv haz grê muôs trâu pux tuz nhuôs, HTX tsov cưv chêr biênr tuz chia cung câp trâu thix trươngx cax phê hur saz haz til môngl txus xuât khâuv. Đrul khai thac qơư muôx kangz hâu chok cax phê trơưs cui trinhx VietGAP haz tox tsongs chêr biênr tuz, HTX Tin True coffee tưz haz tangz tov pangz mangx cxangz ndê muôx kangz hâu cinh têr trâu nênhs chok cax phê nhoz Đăk Mâm, cênhz pangz mangx cxiv tsang côngz bê trâu cax phê Đăk Nông.

Nguyễn  Nam

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cax phê môngr Tin True coffee
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO