Cấp nào quy định cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc sở?

08/12/2023 11:15

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật chuyên ngành.

ADQuảng cáo

Theo phản ánh của ông Nguyễn Minh Thông (Bình Dương), hiện nay việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (gọi tắt là sở) có 2 thẩm quyền ban hành:

- Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP quy định: UBND tỉnh ban hành

- Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Để thống nhất cho vấn đề trên, ngày 31/3/2022, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1242/BNV-TCCB hướng dẫn Sở Nội vụ Bến Tre về thẩm quyền ban hành như sau: 

Trong trường hợp luật chuyên ngành không quy định cụ thể thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp thuộc sở thì đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều này đã làm cho quy định không thống nhất giữa các đơn vị sự nghiệp thuộc sở trong cùng một địa phương cũng như trên cả nước. 

Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. 

ADQuảng cáo

Ông Thông hỏi, trong trường hợp trên áp dụng Nghị định số 120/2020/NĐ-CP hay hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn 1242/BNV-TCCB là đúng? Nội dung quy định trên tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì có vi phạm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Công văn số 1242/BNV-TCCB ngày 31/3/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và thẩm quyền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị căn cứ theo quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật chuyên ngành. 

Trường hợp Luật chuyên ngành không quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP (UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở).

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để rà soát quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, trường hợp cần thiết sẽ sửa đổi cho phù hợp.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cap-nao-quy-dinh-co-cau-to-chuc-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-10223120618402383.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp nào quy định cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc sở?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO