Quốc phòng toàn dân

Cảnh giác âm mưu kích động chống phá trên địa bàn Tây Nguyên

Bảo Ngọc 18/10/2023 10:15

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động ly khai ở các vùng DTTS, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

ADQuảng cáo

Ở nước ngoài, các tổ chức FULRO lưu vong như: “Hội những người miền núi” (MFI); “Nhân quyền người Thượng” (MHRO); “Người Thượng thống nhất” (UMP)... ra sức tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam với chiêu bài kích động người dân Tây Nguyên đấu tranh đòi thành lập nhà nước độc lập.

Ở trong nước, tàn dư của lực lượng FULRO có dấu hiệu hoạt động trở lại khi chúng lợi dụng các hiện tượng tôn giáo mới như “Hà Mòn”, “Bơ khắp Brâu” để truyền bá mê tín dị đoan và kích động phá hoại, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự xã hội ở một số địa phương.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng xấu ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng sử dụng các thủ đoạn để chống phá trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Phương thức hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng xấu thường được tiến hành theo các bước như: Tuyên truyền, lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa, kích động người dân đi theo bọn chúng; lợi dụng tôn giáo, lập ra tổ chức tôn giáo phi pháp và thông qua truyền đạo để vận động ly khai; lợi dụng những mâu thuẫn trong Nhân dân, những thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc của Nhà nước ta để tổ chức bạo loạn, biểu tình, khiếu kiện…

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Đảng, Nhà nước, chính phủ và tỉnh Đắk Nông đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Điều này minh chứng cho sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo đảm ổn định và nâng cao cuộc sống cho đồng bào.

Chính quyền các cấp, ngành chức năng trong tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền giúp bà con nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Việt Nam. Người dân, đặc biệt là người đồng bào DTTS phải luôn nêu cao cảnh giác, đấu tranh với các hành vi kích động chống phá. Đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chăm lo lao động sản xuất, không nghe, không tin những luận điệu xuyên tạc, kích động của kẻ xấu.

z4786931501118_ea447c70e377d592d4e9b0b1783105e1(1).jpg
Trung đoàn 726-Binh đoàn 16 thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS xã Quảng Trực (Tuy Đức)
z4786931622179_cb10794b20cfedaeaa65957cd25091fd(1).jpg
Lực lượng thanh niên luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân
083333img_2552(1).jpg
Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 đang thực hiện cấp đất sản xuất cho đồng bào phát triển sản xuất
z4121269962230_4d761deca42fa66cdde6241b2f65dab1(1).jpg
Lực lượng công an luôn bám sát địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng pháp luật
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác âm mưu kích động chống phá trên địa bàn Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO