Nghị quyết và cuộc sống

Cán bộ, đảng viên nêu gương để xây dựng Đảng vững mạnh (Kỳ 3): Nêu gương là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Thanh Hằng - Hoàng Hoài 12/12/2023 15:05

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xác định, chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trong đó phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

bia-sau.png
tit.jpg

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xác định, chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trong đó phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

xen-1-2-.jpg

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều đảng viên không được làm.

moi-can-bo-dang-vien-can-nghiem-tuc-thuc-hien-trach-nhiem-neu-guong-de-quan-chung-nhan-dan-noi-theo(1).jpg

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 15-QĐi/TU ngày 19/4/2019 quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, những người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vào những lĩnh vực quan trọng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy trình, quy định.

img_4349-1-.jpg
Chi bộ thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, Đắk Nông thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Qua đó, cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại; đồng thời, chỉ đạo xem xét làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước thường xuyên quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ theo Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1205 và Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh.

6(2).jpg

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương cũng đã mạnh dạn lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc. Hầu hết các nội dung được lựa chọn đều là những vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, tiếp công dân, quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ...

can-bo-don-bien-phong-dak-dang-xa-quang-truc-huyen-tuy-duc-dak-nong-tuyen-truyen-nguoi-dan-bon-bu-prang-1-tich-cuc-phat-trien-kinh-te-va-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông tuyên truyền người dân bon Bu Prăng 1 tích cực phát triển kinh tế

Sau một thời gian quyết liệt thực hiện, bước đầu cho thấy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, ngành trong hệ thống chính trị toàn tỉnh được nâng lên một bước. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

boxx.gif
xen-2-2-.jpg

Việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, các cấp ủy đảng có thêm cơ sở làm căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ba-thi-roi-bi-thu-chi-bo-bon-n-jang-lu-xa-dak-n-drung-dak-song-.jpg
Bà Thị Rơi, Bí thư Chi bộ bon N’Jang Lu, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, Đắk Nông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao

Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa mạnh mẽ, chưa sát thực tế, chưa thấy rõ việc nêu gương. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Theo đồng chí Hoàng Văn Tám, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Jút, để vai trò nêu gương được phát huy, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng một cách khoa học, nghiêm túc.

7-4-.jpg

Bởi đây chính là căn cứ để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần hình thành tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội”, đồng chí Hoàng Văn Tám cho biết.

Còn theo đồng chí Lê Đức Hỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Đức cho biết, một trong những giải pháp để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đó là xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây được xem là căn cứ đối chiếu, so sánh việc làm của cán bộ, đảng viên để có sự đánh giá sát đúng việc làm được, chưa làm được cụ thể nhất.

can-bo-dang-vien-don-bien-phong-nam-na-bo-doi-bien-phong-tinh-dak-nong-thuong-xuyen-tham-hoi-nam-bat-tinh-hinh-doi-song-nguoi-dan-xa-dak-wil-cu-jut-.jpg
Cán bộ đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Na, huyện Cư Jút, Đắk Nông thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống người dân xã Đắk Wil, huyện Cư Jút

Xác định vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đóng góp rất quan trọng vào tuyên truyền, vận động, tạo dựng niềm tin của Nhân dân, đồng thuận trong xã hội. Do đó, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò của mình và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên.

“Mỗi cán bộ mặt trận, đoàn thể, mỗi người dân là một giám sát viên trực tiếp, thường xuyên giám sát việc làm của cán bộ, đảng viên. Từ đó, kịp thời báo cho cấp ủy, chính quyền xem xét khi cán bộ, đảng viên làm sai để nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục”, đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh yêu cầu, cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đã được ban hành.

img_4213-1-.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, Đắk Nông kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Mỗi cán bộ đảng viên phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa học tập, làm theo và nêu gương; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

“Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương để quần chúng, Nhân dân noi theo; phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm vì cái chung, cái chính đáng, vì lợi ích của Nhân dân. Học theo Bác từ những điều bình dị, bình thường nhất là từ lời nói đến hành động”, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh.

Nội dung: Thanh Hằng - Hoàng Hoài (bài viết có sử dụng một số ảnh tư liệu)

Trình bày: NH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, đảng viên nêu gương để xây dựng Đảng vững mạnh (Kỳ 3): Nêu gương là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO