Cách xác định thứ tự các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

06/08/2010 08:52

Sau ngày thành lập tỉnh, do chưa có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nên việc xác định thứ tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nghiệm kỳ 2005-2010 chưa sát thực với lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh...

ADQuảng cáo

Sau ngày thành lập tỉnh,do chưa có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nênviệc xác định thứ tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nghiệm kỳ 2005-2010chưa sát thực với lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Trong thờigian qua, trên cơ sở các dữ liệu khoa học của đề tài nguyên cứu Lịch sử Đảng bộtỉnh Đắk Nông giai đoạn 1930-2005 và Điều lệ Đảng, sau khi tiếp thu ý kiến củamột số đồng chí cán bộ đã từng hoạt động trên chiến trường Quảng Đức (cũ), BanThường vụ Tỉnh ủy nhận thấy cần có sự điều chỉnh về thứ tự các nhiệm kỳ Đại hộicủa Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Ngày 20-7-2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luậnsố 59-KL/BTVTU về công tác chuẩn bịcho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, kết luận chính thức về việc xác địnhthức tự nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015 sẽlà Đại hội lần thứ X.

Căn cứ Lịch sử Đảng bộtỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1930-2005) và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thứtự của các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông được xác định như sau:

- Đại hội Đảng bộ tỉnhĐắk Nông lần thứ I là Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đức (tổ chức tháng 9-1969 tại căn cứNâm Nung).

- Tháng 11-1975, thựchiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 (khóa III),tỉnh Quảng Đức nhập vào tỉnh Đắk Lắk (cũ) trong thời gian nhiệm kỳ Đại hội lầnthứ VI của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 1976 đến năm 2003, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk(cũ) đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, số thứ tự các kỳĐại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong thời gian sáp nhập được giải thích nhưsau:

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ II tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII (11-1976).

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ III tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII (11-1979).

ADQuảng cáo

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ IV tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX (nhiệm kỳ1983-1985).

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ V tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X (nhiệm kỳ1986-1990).

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ VI tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI (nhiệm kỳ1991-1995).

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ VII tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII (nhiệm kỳ1996-2000).

Đại hội Đảng bộ tỉnh ĐắkNông lần thứ VIII tương ứng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII (nhiệm kỳ2001-2005).

- Xuất phát từ yêu cầukhách quan của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốcphòng vùng Tây Nguyên, ngày 26-11-2003, Quốc hội khóa XI đã ban hành Nghị quyếtsố 22-2003/QH11 về việc chia và điềuchỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, quyết định chia tỉnh Đắk Lắkthành tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Ngày 25-12-2003, Bộ Chính trị đã ban hành Quyếtđịnh số 876-QĐNS/TW thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và chỉ định Ban chấp hànhĐảng bộ lâm thời.

Từ ngày 6-12 đến ngày9-12-2005, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ2005-2010. Đây là Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ (Đại hội lần thứ I,theo cách gọi trước đây).

- Đại hội Đảng bộ tỉnhĐắk Nông lần thứ X sẽ là Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, sắp được tổ chức trong thời giantới.

BanTuyên giáo TỈnh Ủy

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách xác định thứ tự các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO