Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền

20/11/2023 15:30

Công ty ông Trần Bình Tâm kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán và sửa chữa xe ô tô, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

ADQuảng cáo

Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Căn cứ quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Ông Tâm hỏi, dòng thuế suất phải ghi như thế nào cho đúng? Tại Phụ lục V, Quyết định 1450/QĐ-TCT có 6 danh mục thuế suất. Vậy, hàng khuyến mại không thu tiền thì trên hóa đơn điện tử tại dòng thuế suất thuộc danh mục số mấy trong danh sách?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì:

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.".

Căn cứ quy định tại Điểm b, đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

"Điều 10. Nội dung của hóa đơn

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

...

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng."

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về giá tính thuế:

"Điều 7. Giá tính thuế

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); ..."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mãi quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa xuất khuyến mãi, làm hàng mẫu, quảng cáo, cho, tặng khách hàng chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, tổng tiền thanh toán ghi bằng không (0), dòng thuế suất ghi tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cach-viet-hoa-don-hang-khuyen-mai-khong-thu-tien-102231120102221497.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO