Cách tính số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt gói thầu

02/04/2024 10:36

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về tổng số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm trong các công việc tương tự, trình độ chuyên môn của nhân sự chủ chốt cho phù hợp.

ADQuảng cáo

Theo ông Hoàng Văn Điệp (Phú Thọ) tham khảo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hiện nay đã được thay thế bằng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022) có hướng dẫn xác định kinh nghiệm đối với nhân sự chủ chốt (tại mẫu số 04A) bao gồm 2 nội dung: Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu... năm); kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu... năm).

Tuy nhiên, theo hướng dẫn trên phát sinh một số cách hiểu khác nhau, trong quá trình thực hiện về cách xác định kinh nghiệm trong các công việc tương tự của nhân sự chủ chốt để đánh giá năng lực của nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau:

- Cách hiểu thứ nhất: Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu.

Ví dụ: Thời gian bắt đầu thực hiện công việc tương tự của nhân sự A là  ngày 1/2/2017, thời gian đóng thầu của gói thầu đang xét là ngày 1/2/2021 thì số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự là 4 năm.

- Cách hiểu thứ hai: Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được xác định bằng cách cộng dồn thời gian thực hiện các hợp đồng tương tự của nhân sự chủ chốt đối với các hợp đồng đã thực hiện trước đó.

Ví dụ: Nhân sự chủ chốt A thực hiện 1 hợp đồng tương tự từ ngày 1/2/2017 đến ngày 1/2/2018 (1 năm) và 1 hợp đồng từ ngày 1/5/2022 đến ngày 1/5/2023 (1 năm) thì số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự là 1 + 1 = 2 năm.

Ông Điệp hỏi, kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu... năm) của nhân sự chủ chốt tại thời điểm Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực được xác định như thế nào? Trong 2 cách hiểu nêu trên thì cách hiểu nào là đúng?

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành HSMT trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại mẫu số 04 Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về tổng số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm trong các công việc tương tự, trình độ chuyên môn của nhân sự chủ chốt cho phù hợp.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản của ông, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan (Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu).

Theo đó, trường hợp E-HSMT không quy định cụ thể cách tính số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt thì việc đánh giá E-HSDT đối với nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về lao động.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cach-tinh-so-nam-kinh-nghiem-cua-nhan-su-chu-chot-goi-thau-102240329142843412.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách tính số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt gói thầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO