Các mốc thời gian trong lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nguyễn Hà| 02/02/2023 10:35

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tổ chức đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương.

ADQuảng cáo

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký Quyết định số 120/QĐ – BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Kế hoạch thực hiện gồm: Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng website lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan; đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Đã thực hiện).

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương.

Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến Nhân dân trước ngày 27/3/2023.

Báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 28/3/2023.

ADQuảng cáo

Trình Chính phủ dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1/4/2023.

Tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/4/2023.

Tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V trước ngày 25/4/2023.

Cũng theo kế hoạch dự kiến, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20-23/2; Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến từ 1-3/3; Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến từ 3-5/3; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì; Hội thảo lấy ý các doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10-15/3.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức các Đoàn công tác đôn đốc việc lấy ý kiến Nhân dân ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc tại Hòa Bình và Lạng Sơn; Khu vực đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình; Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tại Nghệ An và Đà Nẵng; Vùng Tây Nguyên tại Gia Lai; Vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

ADQuảng cáo
Theo laodong.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian trong lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO