Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam ndâk nau kan ta lơ mâp nar deh Wa Hồ

Quốc Sỹ| 12/05/2022 15:45

Ntơm lơ 4 - 31/5/2022, ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi âk ăp ntil nau pah kan nau way tĕng nau moh "Wa Hồ đah bon lan ăp bu nong Việt Nam" gơi kah gĭt 132 năm nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh n'hanh mbơh nau uĕh tâm nau rêh, nau way kăl e bơh bon lan ăp bu nong, sâm n'hao nau pâl rlưn dơh dăch bơh ăp bu nong, ăp mpeh, ăp ntŭk gơi gĕh âk bu năch tât hăn pâl ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam.

ADQuảng cáo

Bon lan ăp bu nong ta mpeh Bắc tâm n'kôch n'đơn n'hanh kah gĭt nau rŏng đah Wa Hồ

Ăp ntil nau pah kan aơ gĕh dăch tât 100 bu nuyh bon lan bơh 13 bu nong  (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Xê Ðăng, Cơ Tu, R'đe, Khmer) tă bơh 11 n'qual.

Ndâk nau kan "Nau uĕh khay Prăm - Kah gĭt Wa" đah nau rŏng bơh bon lan ăp bu nong dôl pah kan ta Bon ma Wa Hồ tă bơh ăp ntil n'đơn dơi bu n'kôch.

ADQuảng cáo

Bon lan ăp bu nong ta mpeh Bắc tâm n'kôch n'đơn Wa Hồ tât pah kan cách mạng ta Cao Bằng n'hanh njêng ntŭk tâm lơh ta ăp n'gor mpeh Bắc. Mau ao chàm dơh dăch tâm rŏng bơh bon lan bu nong Tày... jêng nau n'kôch mpơl saơ nau kah gĭt ta năm khay jêr jŏk, nuih n'hâm, nau mĭn gĕh nau rêh uĕh lăng hơm răm bơh Wa Hồ hôm dơi bu kah gĭt nao nao tâm bon lan ăp bu nuyh ta n'gor mpeh Bắc...

Bon lan ăp bu nong Tây Nguyên n'hanh Nam Bộ rŏ săm bŭt n'kôch nđơn Wa, ăp ntil nau gĕh nti bơh wa dơh dăch ngăn ngên gơi bon lan he gĭt tay, rŏng tay đah Wa.

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam ndâk nau kan ta lơ mâp nar deh Wa Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO