Bồi dưỡng, cập nhận kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Hoàng Hoài| 26/09/2022 13:25

Ngày 26/9, Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.

ADQuảng cáo

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên phát biểu khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Phát biểu khai mạc, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên đề nghị, đội ngũ giảng viên lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực, quan trọng của các chuyên đề, truyền đạt, trang bị, bổ sung phương pháp luận, cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho các học viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Các học viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý, tập trung tối đa cho việc tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhận kiến thức. Với tinh thần tự giác, gương mẫu, học viên nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều với giảng viên và giữa học viên với nhau về những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao.

ADQuảng cáo

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bồi dưỡng, cập nhận kiến thức

Theo chương trình, từ ngày 26/9 - 30/9, các học viên sẽ được nghe giới thiệu 9 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đường lối đối ngoại, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; quá trình chuyển đổi số quốc gia...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Bồi dưỡng, cập nhận kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO