Bộ Y tế triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập

21/12/2023 10:30

Bộ Y tế đã có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Theo đó, thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Bộ Y tế ban hành kế hoạch kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023 theo Quyết định số 4137/QĐ-BYT ngày 8/11/2023.

Kê khai, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản thu nhập và biến động về tài sản thu nhập

Để công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và bổ sung theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Bộ Y tế.

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản thu nhập và biến động về tài sản thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 33, Luật PCTN năm 2018 và Điểm 5 mục III phần B phụ lục B kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, do vậy Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình tiển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ Y tế) để được hướng dẫn.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-y-te-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-ve-ke-khai-tai-san-thu-nhap-119231221102656592.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO