Bộ Y tế sẽ quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa từ xa

12/12/2023 18:32

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 Thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có Thông tư quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

ADQuảng cáo

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1606/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thay thế "Tên văn bản quy định chi tiết" và "Nội dung giao quy định chi tiết" tại mục 5 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg bằng Phụ lục "Tên văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định chi tiết" ban hành kèm theo Quyết định này.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Thông tư quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Theo Điều 80 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh được thực hiện như sau:

Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh phải thực hiện theo phạm vi hành nghề của người hành nghề; việc chữa bệnh từ xa phải theo danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình.

Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Người hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về kết quả khám bệnh, chữa bệnh của mình.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ phải chi trả chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ theo mức thỏa thuận giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 Thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

TT
Tên văn bản quy định chi tiết
Nội dung giao quy định chi tiết
5
5.1
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Khoản 14 điều 2; khoản 4 Điều 22; khoản 3 Điều 26; khoản 5 Điều 27; điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 57; khoản 2 Điều 83; điểm d khoản 4 Điều 99; khoản 6 Điều 101; khoản 3 Điều 70; khoản 1 Điều 69; khoản 4 Điều 115
5.2
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Điểm b khoản 2 Điều 4
5.3
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản
Điểm b khoản 2 Điều 19
5.4
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Điểm b khoản 2 Điều 19
5.5
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Điểm a khoản 1 Điều 57
5.6
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
Điểm a khoản 1 Điều 80
5.7
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại
Khoản 4 Điều 86, khoản 2 Điều 87
5.8
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Điểm a khoản 5 Điều 110
5.9
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Khoản 5 Điều 112
5.10
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Điểm b khoản 5 Điều 110 và khoản 6 Điều 110

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-y-te-se-quy-dinh-danh-muc-benh-tinh-trang-benh-duoc-kham-chua-tu-xa-119231212183103942.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế sẽ quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa từ xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO