Theo dõi Báo Đắk Nông trên
Xây dựng Đảng

Bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng (kỳ 3): Tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Đặng Hiền 25/05/2023 05:42

Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên và cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, tạo nguồn “sinh lực” đáp ứng yêu cầu của Đảng trong giai đoạn mới.

Thiếu nguồn giới thiệu cho Đảng

Việc số lượng được xem xét, kết nạp vào Đảng trong ĐVTN ngày một giảm, nguyên nhân được xác định là thiếu nguồn.  Nhiều thanh niên địa phương sau khi học xong phổ thông thường đi đến các thành phố lớn để học tập, lập nghiệp, thoát ly khỏi địa phương. Một bộ phận thanh niên ở nhà, gắn bó với quê hương nhưng lại chủ yếu chuyên tâm làm kinh tế gia đình, ít tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể… Do đó, tổ chức Đoàn ở thôn xóm ít đoàn viên, dẫn tới việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên được kết nạp Đảng chưa phát huy được vai trò tiên phong, cộng với nhận thức của bộ phận thanh niên về việc vào Đảng chưa đầy đủ nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền ĐVTN phấn đấu vào Đảng.

img_7526(1).jpg
Thanh niên Đắk Nông tích cực tham gia phát triển kinh tế

Bạn H’A, ĐVTN đang tham gia sinh hoạt đoàn trên địa bàn huyện Tuy Đức cho biết: “Tôi thích tham gia các phong trào đoàn ở địa phương cùng mọi người cho vui và muốn đóng góp một phần sức trẻ xây dựng quê hương, giúp đỡ bà con mình thôi. Phấn đấu vào Đảng thì không nghĩ tới vì tôi theo đạo, ở nhà làm nông, không có ý định tham gia công tác trong chính quyền, đoàn thể”.

Đối với ĐVTN khối công chức, viên chức, thời gian qua, thực hiện việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hầu hết các cơ quan nhà nước ít nhận thêm cán bộ, nhân viên trẻ. Thậm chí nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay phải ghép đoàn viên lại mới đủ số lượng để sinh hoạt, hoạt động. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc hạn chế nguồn để bổ sung vào tổ chức đoàn, thiếu đoàn viên để chăm bồi, giới thiệu cho Đảng.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên tỉnh đề ra chỉ tiêu giới thiệu ít nhất 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, công tác phát triển Đảng trong thanh niên luôn được Đảng ủy Khối quan tâm, chỉ đạo tổ chức đoàn trực thuộc thực hiện tốt. Trong đó, Đảng ủy và Đoàn Khối tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng lớp đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cho Đảng định hướng cho đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu.

4(1).jpg

Toàn Đảng bộ Khối có trên 3.400 đảng viên, trong đó, tỷ lệ đảng viên là ĐVTN chiếm khoảng 35%. Đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Thường thực Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm, tích cực rà soát và chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tăng cường rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong ĐVTN. Đảng ủy giao cho Đoàn Khối tăng cường thực hiện công tác tập hợp quần chúng, đẩy mạnh công tác giáo dục để ĐVTN thấy được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam””.

Còn theo anh Lê Xuân Nghĩa, Bí thư Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, để công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng tại đơn vị bảo đảm số lượng, chất lượng, hằng năm Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chúng tôi tích cực hưởng ứng và tổ chức các hoạt động để tập hợp, tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy sức trẻ.

Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp Đảng của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chúng tôi xây dựng kế hoạch, rà soát đoàn viên ưu tú, thẩm tra về năng lực, phẩm chất. Từ đó, giao nhiệm vụ để thử thách, đánh giá, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng”.

Anh Lê Xuân Nghĩa, Bí thư Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Đắk Nông

Để tháo gỡ những khó khăn trong việc kết nạp đảng viên là ĐVTN, làm tốt công tác phát triển Đảng trong ĐVTN trước hết phải có sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm từ nhiều phía: tổ chức cơ sở đảng (trực tiếp là các chi bộ), tổ chức cơ sở đoàn và mỗi ĐVTN, nhất là thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất ở khu vực nông thôn.

Trong đó, tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cơ sở đoàn cần coi trọng giúp đảng viên trẻ có cơ hội được cống hiến và đóng góp cho phong trào chung ở cơ sở. Các tổ chức đoàn có những giải pháp nhằm đổi mới việc sinh hoạt chi đoàn để thu hút, tập hợp ĐVTN cũng như tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN để có hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Xác định, đẩy mạnh kết nạp lực lượng thanh niên vào Đảng sẽ làm tăng chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy được vai trò nòng cốt, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN; bồi dưỡng niềm tin, lối sống để các bạn trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, trình độ”.

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông

Với bản thân mỗi ĐVTN để được đứng trong hàng ngũ của Đảng phải tự nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng mục tiêu lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn. Đồng thời, mỗi người thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện; phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phong trào đoàn, hội. Từ đó tạo cơ sở để tổ chức phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: “Giai đoạn tới với nhiều nét mới, nhiều thay đổi, các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tổ chức đoàn nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào, chương trình hành động để giai đoạn 2022 - 2027 thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội…

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện cho ĐVTN, tổ chức đoàn tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương, để tuổi trẻ phát huy tài năng, sức sáng tạo, được cống hiến và trưởng thành, xứng đáng kỳ vọng của Đảng, tình cảm của Nhân dân Đắk Nông”

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng (kỳ 3): Tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO