Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong lực lượng vũ trang nhân dân

25/06/2023 11:14

Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung thêm các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Phân viện, Tổ quân y, quân y, y tế cơ quan, đơn vị.

ADQuảng cáo

Theo hồ sơ dự thảo Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, gồm:

+ Bệnh viện, phân viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện);

+ Trung tâm nghiên cứu, trung tâm an điều dưỡng, trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng, trung tâm y tế quân - dân y có giường bệnh (sau đây gọi chung là trung tâm); 

+ Bệnh xá, đội điều trị (sau đây gọi chung là bệnh xá); 

+ Phòng khám đa khoa của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên, phòng khám quân - dân y (sau đây gọi chung là phòng khám đa khoa); 

+ Tổ quân y, Tổ y tế của cơ quan, đơn vị;

+ Phòng khám chuyên khoa của cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng (sau đây gọi chung là phòng khám chuyên khoa);

ADQuảng cáo

+ Quân y, y tế cơ quan, đơn vị.  

Quân y, y tế các đơn vị có bố trí bác sĩ, y sĩ, gồm: đại đội độc lập, đồn biên phòng,...

Bộ Quốc phòng cho biết, về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 48 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trên cơ sở tham khảo Nghị định số 50/2019/NĐ- CP, cơ quan soạn thảo bổ sung thêm các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cụ thể, dự thảo Nghị định bổ sung Phân viện. Theo Bộ Quốc phòng, lý do bổ sung này là  thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tiến hành giải thể, sáp nhập một số bệnh viện tuyến quân khu theo đó mỗi quân khu còn một Bệnh viện và một Phân viện có giường bệnh.

Bên cạnh đó, bổ sung Tổ quân y, do thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, 100% bệnh xá của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thành phố); nhiều bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) và bệnh xá một số cơ quan, đơn vị đã giải thể, biên chế thành Tổ quân y có giường lưu, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bổ sung các hình thức cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Bộ Công an do không trùng tên với các cơ sở của Quân đội như: Bệnh xá công an nhân dân, Phòng khám chuyên khoa thuộc Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng; Tổ y tế của cơ quan, đơn vị Công an nhân dân.

Bổ sung các loại hình quân y, y tế cơ quan, đơn vị gồm: Quân y, y tế cơ quan, đơn vị cấp tiểu đoàn; quân y, y tế các đơn vị có bố trí bác sĩ, y sĩ, gồm: đại đội độc lập, đồn biên phòng, đảo không có bệnh xá, kho, trạm, trận địa, nhà giàn DK; bệnh xá trại giam, bệnh xá trại tạm giam; quân y, y tế cơ quan cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; quân y, y tế cơ quan trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, học viện, nhà trường, nhà máy, xí nghiệp, tổng công y, công ty. 

 Cán bộ, nhân viên viên y tế làm việc tại các cơ sở này được cấp giấy phép hành nghề; tuy nhiên, các cơ sở này chỉ được cấp giấy phép hoạt động khi nhân lực, trang thiết bị y tế và hạ tầng đảp ửng đủ điều kiện quy định.   

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-quoc-phong-de-xuat-bo-sung-cac-loai-hinh-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-119230625111057194.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong lực lượng vũ trang nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO