Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện

12/03/2024 12:57

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện- Ảnh 1.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa LạiThế Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Đợt điều động, luân chuyển cán bộ lần này có 12 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định gồm:

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026 để tiếp nhận về Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Thế, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Mường Lát bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, để tiếp nhận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Quảng Xương bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ứng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Nông Cống bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đăng Trường, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Yên Định, ứng cử để HĐND huyện Yên Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Yên Định, ứng cử để HĐND huyện Yên Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Mường Lát, ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Sung, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh bầu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, để phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Cán Khê, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh bầu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, để phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu hiệp thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2024-2029.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện- Ảnh 2.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu giao nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên tinh thần “phải đúng vai thuộc bài”

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, và nhấn mạnh: Việc các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiệm vụ mới là sự ghi nhận và đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí trên cương vị công tác.

Ở nhiệm vụ công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực sở trưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế làm việc, có cách làm sáng tạo, khoa học để điều hành công việc được thông suốt.

Đối với các đồng chí được phân công cấp phó cần nắm vững nhiệm vụ được phân công để tham mưu giúp việc cho đồng chí cấp trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên tinh thần “phải đúng vai thuộc bài”.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí cần phải tích cực học hỏi, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình công tác, đặc biệt phải nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của đơn vị, địa phương đã đề ra. Trên cơ sở đó, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình.

Cùng với đó phải sâu sát địa phương và cơ sở để thấy được những yêu cầu từ thực tiễn, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc đúng với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với những việc khó phải cùng với tập thể bàn bạc để tìm giải pháp giải quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng cấp ủy, tập thể cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị có các đồng chí mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cần tích cực giúp đỡ các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện- Ảnh 3.
Đồng chí Nguyễn Huy Nam, tân Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương thay mặt các đồng chí được điều động, luân chuyển phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Nguyễn Huy Nam, tân Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm sẽ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-nhiem-pho-giam-doc-so-pho-truong-ban-gioi-thieu-de-bau-chu-tich-pho-chu-tich-huyen-119240312125248038.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban, giới thiệu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO