Chính trị

Bộ máy tổ chức qua các thời kỳ

Báo Đắk Nông 01/06/2024 14:17

Bộ máy tổ chức của Báo Đắk Nông qua các thời kỳ luôn được củng cố, kiện toàn, ổn định góp phần quyết định cho sự lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển của cơ quan.

Chính trị

Báo Đắk Nông 01/06/2024 14:17

Bộ máy tổ chức của Báo Đắk Nông qua các thời kỳ luôn được củng cố, kiện toàn, ổn định góp phần quyết định cho sự lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển của cơ quan.

chojn.jpg
tit-phu-so-ct-3-(1).jpg
1
Giai đoạn 2004 - 2009

Phòng Thư ký – Tòa soạn

Phòng Phóng viên

Phòng Hành chính - Trị sự

2
Giai đoạn 2010 - 2011

Phòng Kinh tế

Phòng Văn hóa - Xã hội

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký – Tòa soạn

3
Giai đoạn 2012-2015

Phòng Kinh tế

Phòng Văn hóa - Xã hội

Phòng Báo ảnh - Điện tử

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký – Tòa soạn

3
Giai đoạn 2016-2018

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký – Tòa soạn

Phòng Kinh tế

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

Phòng Điện tử

Phòng Báo ảnh

Phòng Văn hóa - Xã hội

3
Giai đoạn 2019 đến nay

Phòng Điện tử

Phòng Kinh tế

Phòng Văn hóa - Xã hội

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký – Tòa soạn

Phòng Báo ảnh

bai-quy-hoach-goc-anh-11-.jpg
bai-quy-hoach-goc-anh-10-.jpg
bai-quy-hoach-goc-anh-9-.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ máy tổ chức qua các thời kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO