Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Phan Tân| 14/12/2022 14:34

* Thông qua 21 nghị quyết quan trọng

Tiếp tục chương trình, sáng 14/12, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tuấn Pha, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông dự kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hành Kỳ họp thứ 5

Chất vấn Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang, các đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ các giải pháp nào để khai thác tiềm năng du lịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định du lịch là một trong 3 trụ cột phát triển kinh tế.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang

Trả lời đại biểu HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Quang cho biết, trong 44 điểm của tuyến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có những điểm không phát huy hiệu quả, không thể khai thác đưa vào sử dụng với nhiều lý do khác nhau nên một số điểm đã đưa ra khỏi danh sách. Đối với việc phát triển du lịch cộng đồng, ngành đang tiến hành hỗ trợ một số bon, buôn trên địa bàn xây dựng, tiến tới khai thác làm điểm du lịch. Ngành đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ chân du khách khi đến du lịch Đắk Nông.

Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh

Phát biểu giải trình, trả lời, làm rõ thêm nội dung các đại biểu chất vấn 3 sở KH-ĐT, TN-MT, VHTT-DL, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: các vấn đề đại biểu quan tâm đặt câu hỏi rất xác đáng, rất đúng, rất trúng để tập thể và các thành viên UBND tỉnh nhìn lại mình đang ở đâu. Trên cơ sở đó, có nhận thức đúng và xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Năm 2023, tập thể và từng thành viên UBND tỉnh sẽ quyết tâm cao, cố gắng hết khả năng, có giải pháp khắc phục, giảm tối thiểu những vấn đề tồn tại, yếu kém, sai sót mà các đại biểu HĐND tỉnh đã chỉ ra, hiến kế.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời, thông tin thêm các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn

Riêng đối với vấn đề giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh sẽ xây dựng lộ trình cụ thể, gắn trách nhiệm của từng ngành, địa phương, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT, trong quý I/2023 phải xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp để khắc phục tồn tại yếu kém trong cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác xã; quan tâm, chăm lo, có chính sách hỗ trợ khuyến nông, nông dân. Trong đó, ngoài trình HĐND tỉnh nghị quyết về công tác khuyến nông, dự kiến tháng 12/2023, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến với nông dân toàn tỉnh để người nông dân nói lên tiếng nói và tâm tư nguyện vọng của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu không chỉ các sở được chất vấn tại kỳ họp mà tất cả các cấp, ngành liên quan phải nhanh chóng giải quyết các hạn chế, tồn trong các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy...

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định: Những nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi ban hành, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng, HĐND tỉnh đề ra, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

“Để đưa Đắk Nông tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cần tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023”, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu bế mạc kỳ họp:

Danh sách 21 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Nghị quyết sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 8 và Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

3. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

4. Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.

6. Nghị quyết Quy định đối tượng, mức chi quà tặng ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), tết nguyên đán và mức chi đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

7. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

8. Nghị quyết Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

9. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

10. Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023.

11. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

12. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

14. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

15. Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

16. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

17. Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

18. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2021.

19. Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế- Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ.

20. Nghị quyết Về việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Nông trong năm 2023.

21. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO