Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XII

Hoàng Hoài| 01/12/2022 14:17

* Nỗ lực phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 1/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục thảo luận tại hội trường, trả lời, giải trình các ý kiến của đại biểu và tiến hành bế mạc.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đề nghị toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2023

Tại phiên thảo luận tổ và hội trường, bên cạnh sự thống nhất, nhất trí cao với dự thảo các báo cáo, các đại biểu đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm mốt số chỉ tiêu như thu, chi ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công, doanh thu về hoạt động du lịch; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm…

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Giải trình, làm rõ một số nội dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan trọng việc thu hút đầu tư; tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân; tỷ lệ che phủ rừng; phát triển du lịch công viên địa chất toàn cầu; xúc tiến đầu tư; khai thác bô xít… Riêng về công tác quy hoạch, xác định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định tầm nhìn dài hạn để phát triển tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện. Để bảo đảm xây dựng bản quy hoạch chất lượng cao nhất, phù hợp với tầm nhìn, khát vọng của tỉnh và thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng Chiến lược phát triển chung của vùng Tây Nguyên và cả nước. 

Đồng chí  Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023, với 13 nhóm chỉ tiêu; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. 

Đồng chí  Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình các vấn đề liên quan đến kinh tế- xã hội

Sau khi hoàn thành chương trình, phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh khẳng định: năm 2022, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, tỉnh đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế. Kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt mức Nghị quyết đã đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên thông tin, giải trình về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Về Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, cùng với thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, 13 nhóm chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Nghị quyết đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 23, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan liên quan tập trung phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ sớm chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước); đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có tính tác động, lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung chất vấn tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 tại hội nghị

Về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nguồn lực từ bên ngoài để phát triển. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị cần được tăng cường; tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính…

Cấp ủy các cấp, quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân. Trước mắt, chuẩn bị chu đáo để Nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên giải trình một số vấn đến liên quan

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo,  giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể. Đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng tinh thần tiến công, đổi mới tư duy, tác phong, phong cách, lề lối làm việc, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2023

“Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hành động, phát triển, Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng thuận, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2023”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO