Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri (nau n'kôch tâl 2): Nsrôih mât mray nau way ơm kăl e

Y Sơn| 28/09/2022 16:38

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp đảng viên ta ntŭk n'har bri bơh đah pah kan uĕh nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan gơih pah kan bư mir jan ba khăn păng hôm jêng bu nuyh gĭt nau way, nau uĕh bơh ăp bu nong.

ADQuảng cáo

Ðah nau bên, nau gĭt, ta ăp tâ rbŭn bon, buôn, đảng viên tâm r'nglăp ndrel nau kan nkuăl jă bu nuyh bon lan mât mray nau way uĕh, lâm lơi ăp ntil nau way mô hôm di, ăp ntil nau bư brah lah yang mô di. Tâm nĕ, phung đảng viên way pah kan ndrel cấp ủy, n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan tâm bon lan gơi mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan pah kan uĕh nau kan"Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way ta bon lan", tâm r'nglăp đah Ndơ kan ndâk njêng bri bon mhe. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh n'hâm suan ndâk njêng nau kan, nau buăn kan tâm nau rêh, nau way bơh kăl e... Yor nĕ, sâm kơl n'hao nau gĭt n'hanh bư gĕh nau n'hưch gơi bu nuyh bon lan mât mray nau way ơm kăl e ta ntŭk n'har bri.

Che Ðiểu Sriu (bơh chiau ti), Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) nchră ndâk njêng nau n'hêl mât mray nau way ơm kăl e

Ðảng viên Trần H'Nhã Trâm (bơh năp ma ti) nsrôih lăp đội k'dŏ mprơ bu nuyh bon lan xă Thuận An (Dak Mil)

Ðảng viên, gru gĕh âk nau blau H'Plơ, bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) nsrôih ntĭm nau k'dŏ ơm kăl e Bu nong

ADQuảng cáo

Ðảng viên Ðiểu Tỉnh jêng "bu nuyh gĕh nau kh'lay" mât mray nau tanh sah siau ơm kăl e ta bon Bu N'Drung, xă Dak So (Tuy Ðức)

Ðảng viên Y Sang Niê (bơh ma ti), bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ nuih n'hâm ntĭm tŭr chĭng

>>Nau n'kôch tâl 3: Sâm kơl mât mray ntŭk n'har bri đăp mpăn, gĕh nau hao

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri (nau n'kôch tâl 2): Nsrôih mât mray nau way ơm kăl e
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO