Ðắk R'lấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng

Trần Lê| 28/09/2022 08:44

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đắk R’lấp luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác này đã góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố đoàn kết nội bộ trong Đảng.

Đảng bộ huyện Đắk R’lấp hiện có 37 tổ chức đảng trực thuộc, với trên 2.800 đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của lãnh đạo Huyện ủy Đắk R'lấp, kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo dựng được mối đoàn kết trong nội bộ Đảng.

Các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng nội dung, đối tượng, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm. Cá nhân, tổ chức đảng có vi phạm đều được xử lý nghiêm hoặc được cảnh báo, nhắc nhở để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Về giám sát, huyện tập trung vào nội dung giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng được huyện đẩy mạnh giám sát.

Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế, xã hội ở Đắk R'lấp

Huyện cũng tập trung giám sát việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp…

Ông Trần Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đắk R'lấp cho biết, từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn đã kiểm tra 50 tổ chức đảng và 724 đảng viên; giám sát chuyên đề 22 tổ chức đảng và 179 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 34 đảng viên. UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện có hiệu lực, hiệu quả 6 nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

Trong đó, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 16 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với 50 tổ chức đảng.

UBKT các cấp cũng tổ chức kiểm tra tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 19 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, có tác dụng rõ rệt trong việc phòng ngừa, hạn chế vi phạm và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Kiểm tra, giám sát đã góp phần thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đắk R'lấp Trần Công Dũng, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn quan tâm, đẩy mạnh hơn. Qua đó, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ðắk R'lấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO