Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:01, 06/05/2022

Đây là tên cuốn sách của tác giả Linh Nga Niê Kdam do NXB Văn học phát hành. Nội dung của cuốn rất bổ ích đối với độc giả trẻ và những người muốn tìm hiểu, khám phá về vùng đất, con người Tây Nguyên nói chung, vùng đất Đắk Nông nói riêng.

Bìa cuốn sách

Cuốn sách này ngoài mục đích giới thiệu, còn có sự tìm hiểu sâu về các nghề thủ công truyền thống với nhiều giá trị đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên có những nét tương đồng nhưng cũng có nhiều nét đặc trưng riêng. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vai trò của các nghề thủ công truyền thống trong cộng đồng, cũng như đời sống sinh hoạt hằng ngày là rất lớn. Cuốn sách còn nhấn mạnh đến thực trạng của các nghề này trong một xã hội phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Cuốn sách gợi mở đưa ra những biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của nghề truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.

Bình Minh (g/t)