Năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam

Đời sống - Ngày đăng : 09:29, 21/02/2013

Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình...

Trên cơ sở đề nghị của Trung ươngHội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồngý lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức cáchoạt động xây dựng gia đình.


Ảnh minh họa

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ ViệtNam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạtđộng thích hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm Gia đình Việt Nam năm 2013.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thời gian qua, công tác giađình đã thực sự trở thành một vấn đề lớn, mang tầm quốc gia, luôn được Đảng vàNhà nước chú trọng và quan tâm, công tác gia đình cũng ngày càng được triểnkhai một cách sâu rộng trong phạm vi toàn quốc.

Trên khắp cả nước, nhiều phong tràođã từng bước được đẩy mạnh như:phòng, chống bạo lực gia đình, phòng,chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình; phát triển dịch vụ cộng đồng;xã hội hoá công tác gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tácgia đình. phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời phối hợp tuyên tuyên truyềnphòng, chống bạo lực gia đình, đưa kiến thức gia đình vào trường học...

Theo Nghịđịnh quy định về công tác gia đình của Chính phủ, hằng năm sẽ tổchức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam- ngày 28 tháng 6.

Hoạt động này nhằm đề caotrách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội vàgia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bềnvững; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tíchtiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình.

Nguồn Chinhphu.vn