Khởi động Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội Đắk Nông-Lâm Đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 09:05, 25/03/2011

Sau khi lãnh đạo hai tỉnh Đắk Nông-Lâm Đồng đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 vào tháng 11-2010, vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã sang làm việc với tỉnh ta để bàn bạc, thống nhất nội chung, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới...

Sau khi lãnh đạo hai tỉnh Đắk Nông-LâmĐồng đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn2011-2015 vào tháng 11-2010, vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã sanglàm việc với tỉnh ta để bàn bạc, thống nhất nội chung, kế hoạch hợp tác trongthời gian tới.

Theo chương trình, bước đầu, hai tỉnh đãbàn bạc, thống nhất soạn thảo nội dung kế hoạch hợp tác trên 4 lĩnh vực như:phát triển nông nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao; xúc tiến đầu tư; giáo dục và dulịch. Theo ông Trần Mạnh Đương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mạivà Du lịch tỉnh thì hai tỉnh đã xây dựng kế hoạch hợp tác rất cụ thể. Với tinhthần hợp tác lần này, lãnh đạo hai bên đã chú trọng đến những vấn đề cụ thể, cótính định lượng và mang tầm chiến lược dựa trên cơ sở tiềm năng của hai tỉnh.Theo dự kiến đã thống nhất, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ Đắk Nông trong lĩnh vực xúctiến đầu tư, như tổ chức hội chợ thương mại - du lịch; đẩy mạnh công tác truyềnthông và đào tạo, nâng cao nghiệp vụ; hỗ trợ kỹ thuật, kêu gọi đầu tư vào lĩnhvực nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm… Trên cơ sở chương trình này, dự kiến giữatháng 4-2011, hai tỉnh sẽ tổ chức lễ ký kết kế hoạch hành động.


Lãnh đạo haitỉnh Đắk Nông - Lâm Đồng ký kết chương trình hợp tác         Ảnh: Đ.D

Được biết, phía Lâm Đồng sẽ chủ động giớithiệu một số doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Nông, trong đó ưu tiên đầu tư vào lĩnhvực nông nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao. Từ nay đến cuối năm 2011, ngành dulịch Lâm Đồng sẽ tổ chức ít nhất một tua du lịch Đà Lạt - Đắk Nông và sang mộttỉnh thứ 3. Hai tỉnh cũng sẽ phối hợp khảo sát tiềm năng du lịch để có kế hoạchkhai thác; xuất bản ấn phẩm “Cẩm nang du lịch Đà Lạt-Đắk Nông”. Bên cạnh đó,phía Lâm Đồng cũng cam kết sẽ đưa những thông tin giới thiệu về văn hóa, dulịch Đắk Nông vào “Cẩm nang du lịch Đà Lạt” để giới thiệu, quảng bá cho dukhách. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài việc hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật, quyhoạch vùng chuyên canh… tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ khảo sát và nghiên cứu để đưa ramột kế hoạch cụ thể trong việc đảm bảo bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nôngdân tỉnh Đắk Nông. Cũng theo kế hoạch dự kiến trong năm nay, Đắk Nông sẽ đăngcai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng để giới thiệu kêu gọiđầu tư cũng như quảng bá tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Có thể nói, với những động thái tích cựctừ lãnh đạo hai tỉnh, kế hoạch trên được xem như là bước khởi động đáng mừngtrong chương trình hợp tác đã cam kết. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả từnglĩnh vực thì ngoài công tác triển khai, thực hiện còn đòi hỏi nhiều ở sự hợptác trong việc đôn đốc, giám sát cũng như đánh giá định kỳ của lãnh đạo, cácngành chức năng của hai tỉnh.

Thanh Nga