“Bật đèn xanh” sử dụng đất sau khai thác bô xít

Kinh tế - Ngày đăng : 08:57, 04/10/2022

Bộ TNMT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc bố trí, sử dụng một phần diện tích đã khai thác hết quặng bô xít. Đây được xem là tín hiệu tốt để Đắk Nông sắp xếp, sử dụng quỹ đất này phù hợp, phục vụ phát triển chung.

Trong văn bản, Bộ TNMT đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục làm việc với Tập đoàn TKV để rà soát diện tích đất đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản. Từ đó, tỉnh xây dựng phương án sử dụng đất sau khai thác bô xít phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng từng khu vực, quy hoạch chung.

Trong đó, tỉnh cân đối diện tích để bố trí đất tái định canh cho người dân địa phương trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo của dự án khai thác bô xít của TKV.

Điều này nhằm bảo đảm tiến độ khai thác khoáng sản, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất của khu vực khoáng sản đã kết thúc khai thác.

Hàng trăm ha đất sau khai thác bô xít ở Nhân Cơ đã được trồng cây phục hồi môi trường

Trên cơ sở phương án đã thống nhất với địa phương, Tập đoàn TKV lập hồ sơ đề nghị đóng cửa một phần diện tích khai thác khoáng sản gửi về Bộ TNMT để thẩm định, làm cơ sở trả lại diện tích đất đã khai thác.

TKV cũng cần điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường một cách phù hợp tại mỏ Nhân Cơ, trước khi bàn giao về cho tỉnh Đắk Nông bố trí sử dụng.

Tập đoàn TKV được Bộ TNMT cấp phép khai thác quặng bô xít bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Nhân Cơ (Ðắk Rlấp) từ năm 2016, với tổng diện tích 3.074 ha. Thời gian khai thác mỏ là 30 năm.

Hiện nay, Tập đoàn TKV đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản tại 350 ha đất ở Nhân Cơ. Trong số này, nhiều diện tích được thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường.

Điều này là đúng với phương án đã được Bộ TNMT phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu sử dụng quỹ đất này lớn, UBND tỉnh Đắk Nông đã đề nghị được TKV bàn giao lại cho tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ TNMT đồng ý chủ trương trả lại một phần diện tích đã khai thác hết quặng bô xít. Tỉnh đã chỉ đạo Sở TNMT xây dựng phương án sử dụng phù hợp, hiệu quả.

Cơ quan chức năng nghiên cứu phương án sử dụng đất sau khai thác bô xít vào mục đích nông nghiệp

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, tỉnh định hướng sẽ sử dụng quỹ đất sau khai thác bô xít với 3 mục đích chính. Thứ nhất, đất để sử dụng vào cụm công nghiệp, phục vụ phát triển các dự án, một phần của dự án Alumin.

Thứ hai, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tái sản xuất nông nghiệp; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào nông nghiệp theo hình thức liên kết chuỗi giá trị.

Thứ ba, đất để xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư, định canh cho các hộ dân bị giải tỏa để khai thác mỏ khoáng sản và các mục đích khác.   

Trong đó, với vấn đề dùng đất cho nông nghiệp, tỉnh và một số cơ quan, đơn vị khoa học đang hợp tác nghiên cứu kỹ càng để có được sự định hướng rõ ràng hơn vừa bảo đảm hiệu quả, vừa bảo vệ, khôi phục môi trường.

Nếu sử dụng đất sau khai thác bô xít vào cụm công nghiệp, tỉnh sẽ tính toán các phương án phục hồi đất, phân bố đất cây xanh hợp lý để bảo đảm ổn định môi trường.

Trong trường hợp sử dụng đất làm tái định cư, định canh, tỉnh cũng bảo đảm về mật độ, tránh khói bụi trong khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hồng Thoan