Quy hoạch - Tiêu chí đi đầu trong xây dựng NTM

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 09:01, 07/06/2022

Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới (NTM) bao gồm về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; không gian văn hóa, tinh thần, cảnh quan nông thôn. Đây cũng là khâu quan trọng, đi đầu trong xây dựng NTM.

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng NTM được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông xác định là tiền đề, mấu chốt cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Làm tốt quy hoạch mới có cơ sở, động lực để triển khai, hoàn thành các tiêu chí tiếp theo.

Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, Đắk Nông đã nhanh chóng bố trí nguồn lực cho các xã thực hiện quy hoạch. Chính vì thế, đến nay, 60/60 xã đạt tiêu chí quy hoạch NTM.

Ông Nguyễn Kim Cường, Chủ tịch UBND xã Hưng Bình (Đắk R’lấp) cho biết: Có quy hoạch xây dựng NTM, địa phương thuận lợi hơn trong việc triển khai các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu về chính trị, văn hóa, xã hội.

Nổi bật như hệ thống trường học, nhà văn hóa thôn, bon, đường giao thông được xã bố trí quỹ đất một cách bài bản, hợp lý. Trụ sở hành chính xã, khu nhà văn hóa trung tâm và các khu cộng đồng được xã quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, tạo thuận lợi cho các hoạt động của Nhân dân trên địa bàn.

Xã Hưng Bình (Đắk R'lấp) công khai quy hoạch NTM tại các khu vực công cộng để người dân tìm hiểu

Còn ông Trần Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Thuận An (Đắk Mil) cho biết, việc lập quy hoạch chung xây dựng NTM theo yêu cầu phải lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất.

Quá trình thực hiện quy hoạch, địa phương đều tổ chức lấy ý kiến cộng đồng các thôn xóm, hội, đoàn thể. Người dân được tham gia vào quy hoạch, nên tạo sự đồng thuận cao.

Chính vì thế, quá trình triển khai quy hoạch, xã nhận được sự ủng hộ cao của Nhân dân. Chính người dân cũng tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhờ có quy hoạch, hệ thống đường giao thông của xã được mở rộng, với nhiều tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hệ thống cống rãnh thoát nước trong thôn, xóm, các khu dân cư cũng được quy hoạch chi tiết, được đầu tư xây dựng đồng bộ, bảo đảm hài hòa về cảnh quan môi trường.

Các khu vực sản xuất trên địa bàn xã phát triển theo hướng tập trung, quy mô hàng hóa. Điển hình như khu sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao xã Thuận An.

Nhờ có quy hoạch, xã Thuận An (Đắk Mil) đã xây dựng được các khu dân cư tập trung khang trang

"Hiện tại, Thuận An đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và quá trình đô thị hóa. Đây là yêu cầu bắt buộc trong thời kỳ phát triển mới của xã", ông Dũng thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, việc triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã đang diễn ra một số bất cập, khó khăn.

Trong đó, các xã quy hoạch thiếu tính liên kết, nhất là tổ chức sản xuất theo quy mô hàng hóa. Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng NTM ở các xã chưa gắn với quy hoạch các khu đất ở. Vấn đề môi trường trong quy hoạch chưa được các xã quan tâm cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết, để thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch.

Công tác quy hoạch phải phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, quá trình đô thị hóa. Đồng thời, tùy lợi thế, các xã lồng ghép vào quy hoạch để phát huy tốt các trụ cột kinh tế đã được tỉnh xác định gồm công nghiệp, du lịch.

Bài, ảnh: Hồng Thoan