Sở Khoa học & Công nghệ triển khai kế hoạch công tác khoa học, công nghệ cơ sở năm 2012

Chính trị - Ngày đăng : 16:41, 06/03/2012

Ngày 6/3, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ cơ sở năm 2011, triển khai kế hoạch công tác trong năm 2012. Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện, thị xã trên địa bàn đã tới dự...

Ngày 6/3, Sở Khoa học & Côngnghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ cơ sở năm2011, triển khai kế hoạch công tác trong năm 2012. Đại diện các sở, ban, ngànhcủa tỉnh và huyện, thị xã trên địa bàn đã tới dự.Các đạibiểu tham dự tại Hội nghị tổng kết


Theo đánh giá, trong năm 2011, hoạtđộng khoa học và công nghệ cơ sở đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, nhiềunhiệm vụ được thực hiện thành công, được nhân dân ứng dụng vào sản xuất, điểnhình như mô hình nuôi kỳ đà hoa thương phẩm quy mô hộ gia đình trên địa bànhuyện Chư Jút, mô hình nuôi vỗ béo bò tại huyện Đắk Song, mô hình cộng đồng sửdụng nấm xanh metarhizium anisopliae trừ rầy nâu tại huyện Krông Nô…Tuy nhiên,bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động khoa học, công nghệ cơ sở trongnăm qua cũng còn bộc lộ một số mặt yếu kém như: việc thành lập hội đồng khoahọc và công nghệ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai chuyển giao cáctiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp còn chưa mang lạihiệu quả; hoạt động khoa học công nghệ phát triển chưa đồng đều ở các địaphương. Trong năm 2012, Sở Khoa học & Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ vớicác ngành, địa phương tiếp tục ổn định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý các cấp,thành lập và đẩy mạnh hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện,thị và thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn khoa học, công nghệ cho cơ sở. Sở sẽcũng với các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào lao động, sáng tạo, phát huy sángkiến, cải tiến kỹ thuật, cập nhật các tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất, đờisống của người dân. Ngoài ra, Sở cũng tổ chức tổng kết, đánh giákịp thời các mô hình sản xuất tiên tiến nhămcung cấp thông tin phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh nhằmnhân rộng những cách làm hiệu quả…

Tin, ảnh: Trần Thoan