Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở

Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - Ngày đăng : 17:45, 13/07/2022

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 13/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến thẩm tra đối với báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm 2021

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiếp 881 lượt, với 1.320 công dân, tăng 150 lượt với 277 công dân; tiếp nhận, xử lý 1.859 đơn, tăng 473 đơn (khiếu nại 140 đơn, tố cáo 80 đơn, kiến nghị phản ánh 1.639 đơn).

Nguyên nhân đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm trước, về khách quan do chính sách, pháp luật về đất đai chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân có đất bị thu hồi.... Nguyên nhân chủ quan do chính quyền địa phương ở một số nơi chưa làm tốt công tác tiếp công dân; chưa giải thích, vận động, xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư mới phát sinh. Một số đơn vị, địa phương chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Công tác quản lý đất đai, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng quy định...

Trên cơ sở đó, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo người đứng đầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBND tỉnh tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Cùng với xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp công dân định kỳ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường tiếp công dân đột xuất, tổ chức đối thoại để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở.

Nguyễn Hiền