Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Đắk R'lấp tiếp xúc cử tri tại Đắk Ru và Nghĩa Thắng

Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - Ngày đăng : 15:57, 13/09/2022

Sáng 13/9, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Đắk R’lấp đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Đắk Ru.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Đắk R'lấp thông báo với cử tri kết quả kỳ họp chuyên đề; dự kiến chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri...

Ngoài thống nhất với các nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo tại buổi tiếp xúc, các cử tri tại xã Đắk Ru đã tham gia 16 ý kiến, kiến nghị còn vướng mắc tại địa phương như đường điện tại thôn Đoàn Kết xã Đắk Ru đã được đầu tư nhưng chưa thấy ngành chức năng đóng điện; đường giao thông nông thôn tại xã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cử tri kiến nghị Nhà nước cần tăng cường giám sát chất lượng xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn; vấn đề định hướng chiến lược bền vững cho nông sản để nông dân tập trung đầu tư sản xuất; cần đầu tư các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm…

Liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Đắk Ru, đại diện đại biểu HĐND tỉnh nhấn mạnh, huyện và các ngành liên quan cần quyết liệt xử lý dứt điểm những vấn đề cử tri quan tâm tại địa phương. Về ý kiến chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh hứa sẽ chuyển lên UBND tỉnh. Liên quan đến các vấn đề tại địa phương, lãnh đạo huyện, xã Đắk Ru đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận và hứa sẽ trả lời bằng văn bản cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã có buổi TXCT tại xã Nghĩa Thắng.

Lệ Sương - Nguyễn Minh