Thi hành kỷ luật 28 đảng viên trong quý I/2021

Xây dựng Đảng - Ngày đăng : 08:50, 30/03/2021

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong quý I/2021, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Trong đó, UBKT cấp tỉnh kỷ luật 1 đồng chí; huyện ủy và UBKT cấp huyện kỷ luật 8 đồng chí; cấp cơ sở kỷ luật 19 đồng chí. Hình thức kỷ luật, khiển trách 21 đồng chí; cảnh cáo 4 đồng chí; cách chức 1 đồng chí và khai trừ 2 đồng chí.

Nội dung đảng viên vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách kế hoạch hóa - gia đình (sinh con thứ ba), những điều đảng viên không được làm… Ngoài ra, các tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt 3 đồng chí; xóa tên, chấp thuận ra khỏi đảng đối với 7 đồng chí.

Việc xử lý kỷ luật đảng đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Việc thi hành kỷ luật giúp đảng viên nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm, có hướng khắc phục; sau kỷ luật, đảng viên tự giác chấp hành và không có trường hợp khiếu nại kỷ luật, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Hồng Thắng