Tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các doanh nghiệp

Thời sự - Ngày đăng : 09:59, 08/10/2010

Từ ngày 4 đến 10-9, Phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng (Bộ Công thương) tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho 50 học viên ...

Từ ngày 4 đến 10-9, Phòng Quản lý thươngmại (Sở Công thương) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng (BộCông thương) tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG) cho 50 học viên là đại diện của các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên toàntỉnh. Theo đó, các học viên lần lượt được tiếp thu các nội dung về điều kiệnxuất, nhập khẩu và kinh doanh, phân phối LPG; quyền, nghĩa vụ của thương nhânvà các cửa hàng bán LPG chai; đặc tính, thiết bị cung cấp và tiêu thụ LPG;nghiệp vụ kinh doanh; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng LPG và việc bảo đảm antoàn lao động, vệ sinh môi trường khi kinh doanh…

Lê Dung