Gần 23 tỷ đồng bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu EPC Nhà máy alumin Nhân Cơ

Thời sự - Ngày đăng : 09:23, 20/10/2010

Ngày 17-10, Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ-TKV cùng liên danh các đơn vị bảo hiểm Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin (SVIC), Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã ký kết Hợp đồng bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu EPC Nhà máy alumin Nhân Cơ...

Ngày 17-10, Công ty Cổ phần Alumin NhânCơ-TKV cùng liên danh các đơn vị bảo hiểm Công ty Cổ phần Bảo hiểmSHB-Vinacomin (SVIC), Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty Cổ phần Bảo hiểmHàng không (VNI), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã ký kết Hợpđồng bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu EPC Nhà máy alumin Nhân Cơ.Theo đó, hợp đồng có tổng giá trị 22 tỷ 650 triệu đồng, được thực hiện trongthời gian thi công nhà máy là 24 tháng (từ tháng 10-2010 đến tháng 10-2012).Liên danh các đơn vị bảo hiểm sẽ chịu bồi thường thiệt hại trong quá trình thicông, lắp đặt thiết bị nhà máy với các nguyên nhân chính thuộc phạm vi bảo hiểmnhư cháy, sét nổ, lũ lụt; các loại gió bão, độngs đất, đất lún, đất đá lở; trộmcắp; tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất... Bên cạnh đó, liên danh bảohiểm cũng sẽ có trách nhiệm tham gia giám sát trong quá trình thi công, lắp đặtthiết bị để có cơ sở xác định những thiệt hại, rủi ro có thể xảy ra.


Tin, ảnh: Q.S