Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn và tình hình biển Đông

Thời sự - Ngày đăng : 08:10, 07/10/2011

Ngày 5-10, Tỉnh đoàn đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ ở các cơ sở Đoàn trực thuộc về các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy vừa thông qua như: Kế hoạch số 10-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015...

Ngày 5-10, Tỉnh đoàn đã tổ chức quántriệt cho đội ngũ cán bộ ở các cơ sở Đoàn trực thuộc về các nghị quyết, kếhoạch của Tỉnh ủy vừa thông qua như: Kế hoạch số 10-KH/TU về triển khai thựchiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Nghị quyết 02-NQ/TUvề Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của tỉnh đến năm 2015,định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 04-NQ/TU về Phát triển nông nghiệp côngnghệ cao giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 05-NQ/TU vềPhát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm2020.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng đã thông báo vềtình hình biển Đông và một số chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về biển Đông;đồng thời, hướng dẫn một số nội dung cần thiết để tiến tới chuẩn bị tổ chức Đạihội Đoàn các cấp.

Hoàng Hoài