Cắt giảm trên 120 tỷ đồng vốn từ 51 công trình

Thời sự - Ngày đăng : 08:07, 14/12/2011

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND tỉnh đã triển khai rà soát, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ 41 công trình từ vốn ngân sách Nhà nước với tổng số vốn điều chỉnh trên 115,4 tỷ đồng...

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBNDtỉnh đã triển khai rà soát, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ 41 công trình từvốn ngân sách Nhà nước với tổng số vốn điều chỉnh trên 115,4 tỷ đồng. Tất cả sốtiền cắt giảm được chuyển sang thanh toán cho các công trình hoàn thành trongnăm 2011, các công trình cấp bách, công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh cũngđã thành lập đoàn kiểm tra việc rà soát, cắt giảm điều chỉnh theo Nghị quyết 11của Chính phủ tại các huyện, thị xã. Qua kiểm tra, đoàn đã đề nghị UBND cáchuyện cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với 10 công trình chưa khởi côngmới chưa thật sự cấp thiết với số tiền là 4.961 triệu đồng thuộc nguồn vốn chươngtrình hỗ trợ có mục tiêu để thanh toán nợ cho công trình hoàn thành. UBND tỉnhsẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các dự án chưa thực sự cấpbách, chậm triển khai thực hiện để điều chỉnh vốn cho các công trình hoànthành, thi công vượt kế hoạch.

Phan Đinh