Đắk R’lấp tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng CSXH

Thời sự Đắk Nông - Ngày đăng : 10:03, 22/01/2013

Ngày 21/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Đắk R’lấp đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, giai đoạn 2003-2012 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới...

Ngày 21/1, Ban Đại diện Hội đồngquản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Đắk R’lấp đã tổ chức tổngkết 10 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đốitượng chính sách khác theo Nghị định 78/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ,giai đoạn 2003-2012 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại diện mộtsố sở, ngành, địa phương đã tham dự.Banđại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đắk R’lấp trao giấy khen cho các tậpthể, cá nhân có nhiều đóng góp


Theo đánh giá của Ban Đại diện Hộiđồng quản trị NHCSXH huyện thì sau gần 10 năm đi vào hoạt động, công tác chovay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã đạt được nhiềukết quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địaphương.

Theo đó, hàng năm, tốc độ tăngtrưởng nguồn vốn bình quân, số lượng khách hàng có quan hệ với ngân hàng ngàycàng tăng lên. Đến nay, tổng dư nợ đối với 10 chương trình cho vay tại địaphương là trên 169 tỷ đồng, với 10.865 khách hàng còn dư nợ. Thông qua nhiều“kênh dẫn vốn”, nguồn vốn của ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của đa sốhộ nghèo và các đối tượng khác, góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảmnghèo theo hướng bền vững của địa phương.

Cùng với đó, công tác ủy thác chovay thông qua các tổ chức, đoànthể;triển khai huy động tiền gửi từ dân cư và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm vàvay vốn … cũng được ngân hàng thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh nhữngkết quả đạt được, trong quá trình hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện vẫngặp nhiều khó khăn như sự phối hợp của một số xã trong quá trình cho vay chưađược chặt chẽ; công tác quản lý nguồn vốn tại các thôn, bon, tổ dân phố thựchiện chưa tốt; tình trạng các hộ chây ỳ, chiếm dụng bỏ trốn đối với nguồn vốncho vay, thu tiền ngoài quy định vẫn còn xảy ra…

Thời gian tới, Ban Đại diện Hội đồngquản trị NHCSXH huyện sẽ chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục phối hợp chặtchẽ với chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể để củng cố, nâng cao chấtlượng hoạt động tín dụng tại các thôn, bon trên địa bàn.

Trong đó, ngân hàng sẽ tập trungnguồn vốn vào một số chương trình trọng tâm như cho vay hộ nghèo, cận nghèo,cho vay sản hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, học sinh, sinh viên… Công tácthanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, ngành, cũng như việc tuyên truyềnnhững chủ trương, chính sách mới của ngân hàng đến với các tầng lớp nhân dân,nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được ngân hàngtăng cường triển khai hiệu quả.

Tại buổi tổng kết, Ban Đại diện Hộiđồng quản trị NHCSXH huyện đã trao giấy khen cho 21 tập thể, cá nhân có nhiềuđóng góp trong quá trình thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trong thờigian qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương