Tỷ lệ học sinh đăng ký vào học các trường nghề còn thấp

Thời sự Đắk Nông - Ngày đăng : 13:46, 12/05/2022

Đó là nhận định chung của các đại biểu tham gia Hội nghị Giáo dục và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, được Sở LĐTB-XH tỉnh tổ chức sáng 12/5.

Các đại biểu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp và phân luồng học sinh

Theo thống kê, giai đoạn 2011-2021, Sở LĐTB-XH tỉnh có hơn 100 tin bài tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến quy định, chính sách về công tác đào tạo nghề, trong đó có phân luồng đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Đối với phân luồng học sinh sau THPT, tỷ lệ tốt nghiệp và học tại các trường đại học tăng từ 33,8% (năm học 2012-2014) lên 43% (năm học 2019-2020); tỷ lệ vào học các trường cao đẳng là khoảng 16,9% trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, số học sinh sơ cấp và vào học trung cấp lại tăng dần, chiếm tỷ lệ lần lượt là 19% đến 25%.

Đánh giá chung, việc học sinh vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp, sơ cấp ngày càng được chú trọng hơn trong đại bộ phận học sinh tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, số lượng học sinh tham gia học kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chưa cao; nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với lập thân, lập nghiệp của người lao động chưa đúng, chưa đủ, dẫn đến công tác tuyển sinh chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Báo cáo tham luận tại hội nghị, ông Ninh Công Dũng, Phó Phòng Lao động- Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTB-XH) cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đạt hiệu quả là do tỷ lệ giáo viên thấp, tâm lý của học sinh và phụ huynh vẫn định hưởng phải học đại học. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, định hướng học nghề chưa thường xuyên, phần lớn các trường chỉ dạy những gì đã có mà chưa quan tâm tới việc “dạy những gì xã hội cần”…

Để giải quyết tình trạng này, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh đã đưa ra một số giải pháp như bên cạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp cho học sinh và phụ huynh thì trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan cùng nhau xây dựng mô hình liên kết hướng nghiệp, liên kết học sinh- đơn vị sử dụng lao động và đơn vị đào tạo. Ngoài ra, các trường học duy trì việc lồng ghép giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học, đầu tư, xây dựng hạ tầng thông tin để học sinh có nhận thức đầy đủ về giáo dục nghề nghiệp.

Thanh Hằng