Đảng bộ Báo Đắk Nông hoàn thành đại hội cấp trực thuộc

Thời sự Đắk Nông - Ngày đăng : 11:33, 24/09/2022

Đảng bộ Báo Đắk Nông có 3 chi bộ trực thuộc gồm Hành chính-Xuất bản; Điện tử-Báo ảnh và Chi bộ Phóng viên, với 38 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK, ngày 29/7/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 05-KH/ĐUBĐN, ngày 27/6/2022 của Đảng ủy Báo Đắk Nông về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Đắk Nông đã hoàn thành xong đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Bầu Cấp ủy Chi bộ Điện tử-Báo ảnh, nhiệm kỳ 2022-2025

Công tác chuẩn bị đại hội được các chi bộ tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, từ trang trí khánh tiết, công tác nhân sự, hệ thống văn kiện theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên. Báo cáo chính trị tại các đại hội đều có bố cục chặt chẽ, khoa học, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện ghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Phóng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới

Công tác bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đúng quy định. Các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới đúng theo cơ cấu, đề án nhân sự đã chuẩn bị, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao… Mỗi cấp ủy gồm 3 đồng chí (1 bí thư, 1 phó bí thư và 1 chi ủy viên).

Chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 được các đại hội thống nhất với quyết tâm cao. Trong đó, bám sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Báo Đắk Nông, chi bộ và các phòng chức năng trong toàn đơn vị.

B.N