Thông tin

Thông báo tạm ngừng cung cấp điệnở Đắk Nông từ ngày 21 đến ngày 26/11/2023

Công ty Điện lực Đắk Nông {Ngày xuất bản}

Để phục vụ công tác cải tạo lưới điện, Công ty Điện lực Đắk Nông dự kiến tạm ngừng cấp điện khu vực sau:

1. Thứ 3, ngày 21/11/2023:

- Huyện Đắk Song:

+ Xã Đắk Hòa (Cụm HT ĐMTMN Năng lượng MTQ) (từ 7h00 đến 13h00).

+ Xã Đắk Mol (Cụm HT ĐMTMN Tiên Phong) (từ 7h30 đến 12h00).

- Huyện Đắk Mil: Xã Thuận An (Cụm HT ĐMTMN Vĩnh Hữu, DTT Solar Việt Nam, NTS Việt Nam, Vĩnh Hữu Solar) (từ 8h00 đến 13h00).

2. Thứ 4, ngày 22/11/2023:

- Huyện Đắk R’lấp: Xã Kiến Thành (Cụm HT ĐMTMN Minh Phát Đắk Nông, CP, Minh Phát) (từ 6h30 đến 12h30).

- Huyện Đắk Mil: Xã Đắk Lao (Đồn Biên Phòng 755, Trại Chăn Nuôi Của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông, Đồn biên phòng Đắk Ken - Phân hiệu 753, Công ty Cổ phần Năm Nghĩa Đắk Nông, Đồn biên phòng Nậm Na - Phân hiệu 751) (từ 7h30 đến 17h00).

3. Thứ 5, ngày 23/11/2023:

- Huyện Krông Nô: Xã Đắk Sôr (thôn Quảng Hà, Đức Lập) (từ 6h00 đến 17h00).

- Huyện Đắk Song: Thị trấn Đức An (tổ 4), xã Thuận Hạnh (thôn Thuận Tân) (từ 9h00 đến 17h00).

4. Thứ 6, ngày 24/11/2023:

- Huyện Krông Nô: Xã Tân Thành (Cụm HT ĐMTMN Bách Khoa Nam, VietPower) (từ 6h00 đến 9h00).

- Huyện Tuy Đức: Xã Quảng Tân (bon Mê Ra, thôn Đắk Krung) (từ 8h00 đến 17h00).

5. Thứ 7, ngày 25/11/2023:

- TP. Gia Nghĩa:

+ Phường Nghĩa Tân (Phòng Quản lý đô thị TP. Gia Nghĩa), phường Nghĩa Đức (tổ 3, 5), xã Đắk Nia (thôn Nam Rạ) (từ 6h00 đến 17h00).

+ Phường Nghĩa Tân (tổ 2, 3), phường Nghĩa Trung (tổ 1, 3, 4, 5, 6), phường Nghĩa Đức (tổ 2, 3, 4, 5), xã Đắk Nia (thôn Nghĩa Thuận, Đồng Tiến, 3, 4, 10, 12, thôn Phú Xuân, thôn Nam Rạ), phường Quảng Thành (tổ dân phố Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi) (từ 6h00 đến 8h30 và từ 14h00 đến 17h00).

- Huyện Đắk Glong:

+ Xã Đắk Ha (trừ thôn 4, 5), xã Quảng Sơn, xã Đắk R’măng (trừ thôn 5, 6, 7) (từ 6h00 đến 8h30 và từ 14h00 đến 17h00).

+ Xã Quảng Sơn (thôn 4, 5) (từ 6h30 đến 17h00).

- Huyện Krông Nô:

+ Xã Đức Xuyên, xã Đắk Nang, xã Quảng Phú, Xã Nâm N'Đir (thôn Nam Hà, Nam Xuân, Nam Dao, Nam Ninh) (từ 6h30 đến 17h00).

+ Xã Nâm N'đir (Bon Đắk Prí, thôn Nam Tân) (từ 6h30 đến 8h00 và từ 13h30 đến 17h00).

- Huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk): Xã Nam Ka, xã Ea Rbin (từ 6h30 đến 17h00).

- Huyện Đắk R'lấp: Thị trấn Kiến Đức (tổ 1, 2, 4, 5 7, 8), xã Kiến Thành (thôn thôn 1, 2, 3, 7, 9, 10), xã Đắk Wer (một phần thôn 13), xã Nghĩa Thắng (một phần thôn Quảng Sơn) (từ 7h30 đến 17h00).

- Huyện Đắk Mil: Xã Thuận An (Đồn biên phòng 761, Viettel Đắk Nông, khách hàng Phạm Tình, Phạm Thanh Hải) (từ 8h00 đến 17h00).

- Huyện Đắk Song:

+ Xã Nâm N'Jang (thôn 4, thôn 10) (từ 8h30 đến 17h00).

+ Xã Nâm N'Jang (thôn 9) (từ 8h30 đến 10h00 và từ 14h30 đến 17h00).

6. Chủ nhật, ngày 26/11/2023:

- Huyện Krông Nô: Xã Tân Thành (thôn Đắk Na, Đắk Ri) (từ 6h00 đến 17h00).

Công ty Điện lực Đắk Nông