Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND

ĐBQH Đắk Nông: Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chưa kịp thời, cụ thể

Đức Diệu 20/11/2023 11:15

Tham gia thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ĐBQH Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng cho rằng một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chưa xác định lộ trình, kế hoạch giải quyết cụ thể.

Hôm nay, 20/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV bắt đầu bước vào làm việc đợt 2. Buổi sáng, đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

anh-toan-ngay-20(1).jpg
Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên, đợt 2, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Lệ Quyên)

Tham gia thảo luận tại hội trường, ĐBQH Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng thống nhất cao với Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Nhất là việc các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đã tích cực nhìn nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó sửa đổi, bổ sung và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện các giải pháp trong quản lý, điều hành để kịp thời hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Mặt khác, Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đối với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Thị Thu Hằng, thực trạng thời gian qua cho thấy điểm bất cập trong công tác triển khai thi hành các văn bản pháp luật, nhất là tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được thông qua trong kỳ họp. Ngày càng nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm về việc nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành gây khó khăn cho công tác thực thi nhiệm vụ của chính quyền các cấp và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội.

anh-can-20(1).jpg
ĐBQH Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng thống nhất cao với Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Lệ Quyên)

Nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội được giao nhiệm vụ xây dựng “Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả” là giải pháp cần thiết nên sớm triển khai trong thực tiễn. Để đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội cần có kế hoạch rà soát, sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó quy định chặt chẽ hơn về thời hạn, chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của đơn vị soạn thảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phần lớn văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ ngành Trung ương bám sát câu hỏi, đúng quy định pháp luật, có trích dẫn cơ sở pháp lý. Nội dung, số liệu chuyên ngành trả lời chi tiết, rõ ràng; tập trung đưa ra giải pháp, hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị cho cử tri. Các Bộ, ngành có sự điều hòa, thống nhất, đồng bộ trong trả lời ý kiến cử tri. Vì vậy, cùng một vấn đề cử tri hỏi, có 2 đến 3 Bộ, ngành phối hợp trả lời đầy đủ, hoàn thiện các khía cạnh có liên quan trong lĩnh vực ngành mình, đạt đến sự hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản trả lời mang tính cung cấp thông tin khái quát chung. Hướng tiếp cận vấn đề cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri đã kiến nghị chưa rõ nét. Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri chưa xác định lộ trình, kế hoạch giải quyết cụ thể để làm cơ sở cho việc giám sát của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH. Cử tri cho rằng việc cung cấp thông tin và giải trình là chính xác nhưng cần tập trung cung cấp thông tin các hướng đi mới (như các đề xuất, đề án đã được phê duyệt sắp triển khai), hạn chế giải thích luật hay trích dẫn luật vì trên thực tế đang vướng mắc nên việc cần thiết là phải sửa đổi, chỉnh lý và hoàn thiện các bất cập trong chính sách của văn bản đó cho phù hợp với thực tiễn thi hành.

Trên cơ sở kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị cử tri để bảo đảm tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri. Vì báo cáo trả lời ý kiến cử tri là một trong những tư liệu chủ yếu để các đại biểu Quốc hội trả lời, giải thích cho cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội nên cần có tính thời sự, kịp thời.

Đức Diệu