Khởi nghiệp

Chuyển giao khoa học công nghệ cho 100 đoàn viên, thanh niên Đắk Nông

Đặng Hiền 22/09/2023 16:08

Trong 2 ngày, 21-22/9, Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức chương trình tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 100 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên đã được nghe trao đổi, nghiên cứu các chuyên đề, kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; các kiến thức về logistics; chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu, thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

tdoan(1).jpg
Chương trình thu hút sự tham gia của 100 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh

Lớp tập huấn cung cấp các thông tin, tập huấn về công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

tdoan2(1).jpg
Tham gia trao đổi các chuyên đề về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay

Qua tập huấn góp phần khơi dậy ý chí khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực, kiến thức,ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đối số cho đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế.

Đặng Hiền